Cezayir’de Sigortacılık Sektörü Büyümeye Devam Ediyor.

Cezayir’de Sigortacılık Sektörü Büyümeye Devam Ediyor.

By: Bülent Balyemez

Cezayir’de Sigortacılık Sektörü Büyümeye Devam Ediyor.

Cezayir Sigorta Şirketleri Birliği (CNA), 2014 yılında sigortacılık sektörünün % 7,4 oranında büyüyerek 118,9 milyar dinarlık (yaklaşık 1.1 milyar Avro) bir hacme ulaştığını, söz konusu meblağ içerisinde kaza sigortalarının % 93’lük bir paya sahip olduğunu ve yine % 55,5’inin araç sigortalarına ait olduğunu açıkladı.