Cezayir Haberleri Dış Ticaret Ulusal Konferansı

Cezayir Haberleri Dış Ticaret Ulusal Konferansı

By: Bülent Balyemez

Cezayir Haberleri Dış Ticaret Ulusal Konferansı

Cezayir ekonomisinin hidrokarbona olan bağımlılığının azaltılması, yerli üretimin arttırılması, ihracatın teşvik edilmesive akabinde ithalatın düşürülmesi hususlarının ele alınması amacıyla Cezayir Ticaret Bakanlığı 30-31 Mart 2015 tarihlerinde dış ticaaret başlıklı bir konferans düzenlemiştir. Anılan konferansa önemli iş ilişkileri olan ülkelerin Büyükelçileri de davet edilmiştir. Cezayir Başbakanı Abdelmalek SELLAL açılış konuşmasında; Cezayir ekonomisinin % 96 oranında hidrokarbon satışına bağımlı olduğunu, petrol fiyatlarının düşüşün ekonomiye olumsuz yansıdığını, ancak Hükümet olarak krizi fırsata çevirmeyi planladıklarını, bu çerçevede yerli üretimin arttırılmasını, ihracatın teşvik edilmesini ve akabinde ithalatın düşürülmesini hedeflediklerini söylemiştir. Başbakan Sellal devamla, Cezayir’in karşılıklılık ilkesine saygı çerçevesinde bölgesel ve uluslararası ekonomik ve ticaret alanlarına katılmaya devam edeceğini, bu bağlamda DTÖ’ye katılım hususunun Cezayir ekonomisinin gelişim performansı ve ülke çıkarlarına bağlı olduğunu ifade etmiştir. Başbakan Sellal ayrıca, Cezayir bankalarında 2.324 milyar Dinar (takriben 25 milyar Dolar) birikim bulunduğunu, bunun üretime yönelik finansman olarak kullanılması hususunda teşvikler sağlayacaklarını, öte yandan piyasada, kayıtlı olmayan 3.700 milyar Dinar’ın (yaklaşık 40 milyar Dolar) dolaştığını, bunun da en kısa sürede üretim yatırımına çevrilmesi gerektiğini belirtmiştir. Başbakan Sellal son olarak, ithalatta ve gümrüklerde yaşanan evrak sahteciliği, yolsuzluk, kaçakçılık, rüşvet, velhasıl ülke ekonomisine zarar veren sözkonusu suçlarla mücadele etmek amacıyla yeni bir kanun önerisini Meclis’e sunacaklarını, özellikle rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hususunda çok kararlı olduklarını, bu kanun sayesinde ithalatın da daha sıkı denetlenebileceğini beyan etmiştir