Bulgar Politikacı, Avrupa Parlamentosu Üyesi, Svetoslav Malinov Transatlantik Ortaklık Anlaşması’nın Sekteye Uğramak Üzere Olduğunu Açıkladı.

Bulgar Politikacı, Avrupa Parlamentosu Üyesi, Svetoslav Malinov Transatlantik Ortaklık Anlaşması’nın Sekteye Uğramak Üzere Olduğunu Açıkladı.

By: Bülent Balyemez

Bulgar Politikacı, Avrupa Parlamentosu Üyesi, Svetoslav Malinov Transatlantik Ortaklık Anlaşması’nın Sekteye Uğramak Üzere Olduğunu Açıkladı. Bulgaristan.

AB ve ABD arasında Transatlantik Ortaklık Anlaşması’nin (TPTİ) imzalanması büyük ihtimalle önümüzdeki yıla ertelenecek. Bu ertelemenin nedeni, tarafların ticari ihtilafların çözülmesine ilişkin fasılda anlaşamamalarıdır. Amerikan iş çevrelerinin görüşü, şirketler ve hükümet arasındaki ihtilafların tahkim usulü ile düzenlenmesi gerektiği yönündedir. Oysa tahkim kurulu, kazanç hakkını insan hakları üzerinde tutuyor.

Avrupa Halk Partisi vekili Svetoslav Malinov, bu konuda bir tartışma toplantısı düzenledi.“Yeni bir çözüm bulunmazsa Anlaşma, Avrupa Parlamentosu tarafından reddedilebilir, diyor Malinov ve şunu da ekliyor: Tahkim birçok risk anlamına gelen ve büyük yatırımcıların kötüye kullanabilecekleri bir uygulamadır”.

Malinov fikri mülkiyet konusunu düzenleyen bölümü de kabul etmediğini belirtti:

“Bu konuda çok sıkı olan Amerikan kurallarının Avrupa’da uygulanmasını istemem. Fakat evet veya hayır oyunu kullanmamın sebebi bu değil. Benim oyumu değiştirebilecek şey, ancak tahkim sorununa çözüm getirilmesi olabilir. ”

Piyasa Ekonomisi Enstitüsü uzmanlarından Desislava Nikolova’ya göre ise Transatlantik Ortaklık Anlaşmasının imzalanması, Bulgar ekonomisini olumlu yönde değiştirecek, çünkü gümrük vergisinin kalkması Bulgar mallarının ABD’ye ihracatını artıracak. Ülkemiz ABD’ ye en çok işlenmemiş tütün, makina, peynir, yem, petrol ürünleri ihraç ediyor.

Öte yandan Ulusal İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ABD’ye yönelik ihracat toplam ihracatın ancak yüzde 1,4’lük bölümünü teşkil ediyor, diyor “Solidarna Bulgaria” sivil toplum örgütünün ekonomi uzmanı olan Vanya Grigorova ve şunu da ekliyor:

“Bulgaristan’ın önünde potansiyelin açılacağını düşünmüyorum. İhraç edilen esas mallar, malzeme ve hammadde olmaktadır”.

Mal ithalatına gelince küçük olan Bulgar piyasasının, Amerikan üreticileri için cazip olması pek muhtemel değil.

Bu etapta ülkemizde ve Avrupa’da Transatlantik Ortaklık Anlaşması ile ilgili kamunun tepkisi, toplumu ikiye bölebilir sadece, her ne kadar bu etapta anlaşmanın metnini bilmeden görüş sahibi olmamız mümkün olmasa da.

Kaynak: http://bnr.bg/tr/post/100540240/transatlantik-ortaklik-anlasmasi-sekteye-ugramak-uzere