(BM): Değişim için Fikir Ödülleri, son başvuru tarihi: 28.02.2015 (01.01.2014 tarihinden sonra kurulan İşletmeler ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ile Girişimciler

(BM): Değişim için Fikir Ödülleri, son başvuru tarihi: 28.02.2015 (01.01.2014 tarihinden sonra kurulan İşletmeler ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ile Girişimciler

By: Bülent Balyemez

,

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), sürdürülebilir kalkınma alanında yenilikçi fikirleri ve çözümleri teşvik etmek amacıyla Değişim için Fikir Ödülleri (Ideas 4 Change) yarışmasını ilan etmiştir. Başvuru Sahipleri, birden çok yenilikçi fikir ile başvuru yapabilirler. Başvuruların online form üzerinden İngilizce yapılması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2015, Cumartesi (saat: 24.00)

Kimler Başvurabilir?

Türkiye dahil UNECE üyesi ülkelerde yerleşik:

·         1 Ocak 2014 ve sonrasında kurulmuş Şirketler

·         1 Ocak 2014 ve sonrasında kurulmuş Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

·         Yeni bir şirket veya kar amacı gütmeyen kuruluş kurmayı planlayan ekipler

·         Yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek için halihazırda var olan bir şirketle ortaklık yapmaya istekli Araştırmacı ve/veya Lisans Mezunlarından oluşan ekipler

Uygun başvuru konuları: UNECE, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla yeni çözümler ve yenilikçi fikirleraramaktadır. Aşağıda uygun başvuru konuları örnekleri yer almaktadır ancak uygun başvuru konuları bunlarla sınırlı olmayıp örnek olarak verilmiştir.

·         Orman ürünlerinin yenilikçi kullanımı ile ilgili projeler

·         Konutlaşma: Çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik evler, olumlu sosyal etki oluşturabilecek konutlaşma çözümleri

·         Ürün takibiyle alakalı düşük maliyetli çözüm önerileri, uluslararası ticarete katkı sağlayacak uygulamalar

·         Akıllı enerji tüketim alışkanlıkları, sıfır emisyonlu enerji kaynakları, enerji verimliliği için akıllı uygulamalar, yenilenebilir enerjinin küçük ölçekli üretimi vb.

·         Taze meyve ve sebzeleri korumak için çevre dostu, sağlıklı ve düşük maliyetli gıda yöntemler

·         Ulaşım: Yol güvenliği ve akıllı kentsel ulaşım

·         Çevre: Geri kazanım ve ürün yaşam döngüsü içeren ekonomi konulu projeler, çevresel ayak izi ölçümleme, çevresel konular ile ilgili karar alma süreçlerine hal katılımı

·         İstatistik: Sürdürülebilirlik konulu projelerde “büyük veri” kullanımı

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmak isteyenlerin Başvuru Koşullarını ve UNECE’nin görevleri ile ilgili internet sayfasını dikkatlice okumaları tavsiye edilmektedir.

·         Başvuru Sahipleri, birden çok yenilikçi fikir ile başvuru yapabilirler.

·         Başvuruların online form üzerinden İngilizce yapılması gerekmektedir.

·         Başvuru Sahiplerinden üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet haklarına riayet etmeleri beklenmektedir.

Başvuru ve değerlendirme süreci

·         Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2015

·         Değerlendirme sonucu finalistlerin ilanı: 20 Mart 2015

·         Değerlendirme sonucu başarılı bulunan fikirlerin sahiplerinden 12 Nisan 2015 tarihine kadar nihai başvurularını hazırlayıp sunmaları istenecektir.

·         Nihai başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu finalistler belirlenecektir.

·         Finalistlerden 14 – 16 Nisan 2015 tarihleri arasında Cenevre’de (İsviçre) düzenlenecek UNECE 2015 Oturumunakatılmaları ve sunum yapmaları beklenecektir. Finalistlerin Cenevre’ye seyahat bedelleri ile konaklama vs. harcamaları için harcırah bedeli UNECE tarafından karşılanacaktır. Ödül kazananlar, UNECE 2015 Oturumu katılımcıları ile uzmanlardan oluşan Jüri tarafından yapılacak oylama ile belirlenecektir. Ödül kazananlara, törenle Ödül Sertifikası takdim edilecektir.

UNECE hakkında

UNECE’nin temel amacı, Avrupa çapında ekonomik entegrasyonun artırılmasıdır. Bu amaçla AB üyesi olan ve olmayan, BDT üyesi ülkelerden ve Kuzey Amerika’dan toplam 56 üyeyi bir araya getirmektedir. Bütün bu ülkeler, UNECE’nin himayesinde ekonomik ve sektörel hususlarda diyalog ve işbirliği yürütmektedirler. Ancak, tüm ilgili BM üyesi devletlerin UNECE’nin çalışmalarına katılım göstermesine imkan verilmektedir. 70’in üzerinde uluslararası profesyonel kuruluşlar ile devlet dışı kuruluşlar da UNECE faaliyetlerine katılım göstermektedir. UNECE’nin merkezi, Cenevre’de (İsviçre) yer almaktadır.