Başbakanlıktan: Konu : Türkiye Markası Logosu ve Sloganı GENELGE

Başbakanlıktan: Konu : Türkiye Markası Logosu ve Sloganı GENELGE

By: Bülent Balyemez

11 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29323
GENELGE
Başbakanlıktan:

Konu :   Türkiye Markası Logosu ve Sloganı

GENELGE

2015/4

İletişim imkânlarının günden güne arttığı çağımızda etkili tanıtım yapmak ve birbiriyle uyumlu mesajlar vererek ortak bir algı oluşturmak, vazgeçilmez pazarlama ve markalaşma stratejisi olarak ön plana çıkmaktadır. Toplumlar arası ilişkilerin sıklaştığı ve ekonomik bütünleşme süreçlerinin hızlandığı günümüz dünyasında ülkeler, kendi değerlerini ortak bir markada buluşturarak tanıtım yapmakta ve küresel rekabette avantajlı hale gelmek için yoğun çaba sarf etmektedirler.

Ülkemiz son dönemde sanayi, teknoloji, ulaşım, eğitim, bilim ve sanat gibi pek çok alanda büyük bir atılım gerçekleştirmiş; ekonomik büyümesi, mal ve hizmet ihracatı, ürünlerinin kalitesi ile dünya arenasında söz sahibi olmuştur. Elde edilen başarılar ile birlikte, ülkemizin gücünün ve potansiyelinin etkin şekilde anlatılması ve küresel ölçekte tanıtımının yapılması ülkemiz hakkındaki olumlu algıyı pekiştirecek ve imajımızı daha da güçlendirecektir.

Bu bağlamda, bugüne kadar kullanılan ve algıda karmaşıklık yaratan farklı renk, logo ve sloganlarla yapılan tanıtımlar yerine; sanayi ve iş alemimizin önde gelen isimleri, üniversiteler, ilgili kurumlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya gelerek sivil bir inisiyatif olarak yürütülen çalışmalar sonucunda; tarihimizi, medeniyetimizi, değerlerimizi, sanayimizin gücünü, hizmet sektörümüzün kalitesini, insan kaynağımızı, kültürümüzü, sanatımızı ve potansiyelimizi yansıtacak şekilde tasarlanan “Turkey-Discover The Potential/Türkiye-Gücünü Keşfet” logolu Türkiye Markası çatısı altında, ülke tanıtımının yapılması büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla; yurtiçi ve yurtdışı ülke tanıtım faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak ve söz konusu tanıtımlarda logonun etkin şekilde kullanılması için alınması gereken önlemleri değerlendirmek, logonun kullanımı ile ilgili gerekli düzenleme ve mevzuat değişikliği çalışmalarını koordine etmek, kullanım esnasında ortaya çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak, ülkemizin vizyon ve imajına uygun düşmeyen veya www.turkeydiscoverthepotential.com internet adresinde yer alan kullanım kılavuzundan farklı şekilde kullanıldığı tespit edilen logo kullanımlarına karşı uygulanacak tedbirleri değerlendirmek üzere “Türkiye Markası İzleme Komitesi” (Komite) kurulmuştur.

Komite, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Sağlık Bakanlıklarından en az Genel Müdür düzeyinde temsilciler ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin Komitedeki temsil düzeyine uygun temsilcilerinden oluşturulmuştur. Komitenin sekretarya hizmetleri, alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek, çalışma usul ve esasları ise Komite tarafından belirlenecektir.

Bu çerçevede, logonun tescil edildiği şekli ile kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası sosyal, ekonomik, ticari, kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetlerde, mekânlarda ve Komite tarafından uygun görülen diğer alanlarda kullanılması sağlanacaktır. Buna ilişkin olarak bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendi görev alanlarına giren hususlarda gerekli düzenlemeler yapılacak ve tedbirler alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan