AYÇİÇEK YAĞI İTHALATI GÖZETİM UYGULAMASI

AYÇİÇEK YAĞI İTHALATI GÖZETİM UYGULAMASI

By: Bülent Balyemez

1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313
TEBLİĞ
AYÇİÇEK YAĞI İTHALATI GÖZETİM UYGULAMASI

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

 1206.00.91.00.19  Diğerleri 640
 1206.00.99.00.19  Diğerleri 640
 1208.90.00.00.11  Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 675
 1512.11.91.00.00  Ayçiçeği tohumu yağı 1.500

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel: 0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com