Avrupa Yatırım Bankası Çiftçiler İçin Finansman Desteği Sağlayacak

Avrupa Yatırım Bankası Çiftçiler İçin Finansman Desteği Sağlayacak

By: Bülent Balyemez

Avrupa Yatırım Bankası Çiftçiler İçin Finansman Desteği Sağlayacak

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası’nın tarım araçları için garanti sağlayacak bir model hazırladıkları belirtiliyor. Model çiftçilerin likiditeye ve diğer finansal araçlara ulaşımını kolaylaştırmaya yardımcı olmayı hedefliyor. Üye devletlerin ve bölgelerin modeli benimseyip, Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu altında kalkınma programları için model kapsamındaki finansal araçları kullanabileceği ifade ediliyor. Model kapsamında sunulan finansal araçlarla, Ortak Tarım Politikasının 2. Ayağı olan  kırsal kalkınma politikalarına katkı sağlanabileceği, kredi akışının rahatlatılmasıyla özellikle genç çiftçilere ve diğer girişimcilere büyüme ve yeni iş imkanları oluşturma konusunda destek olunacağı ekleniyor.