Avrupa Komisyonu Aralarında Bulgaristan’ın da Yer Aldığı, 4 AB Ülkesine Karşı Tarım Arazilerine İlişkin Yatırımcılara Kısıtlamalar Getirdikleri Gerekçesiyle Dava Açıyor

Avrupa Komisyonu Aralarında Bulgaristan’ın da Yer Aldığı, 4 AB Ülkesine Karşı Tarım Arazilerine İlişkin Yatırımcılara Kısıtlamalar Getirdikleri Gerekçesiyle Dava Açıyor

By: Bülent Balyemez

Avrupa Komisyonu Aralarında Bulgaristan’ın da Yer Aldığı, 4 AB Ülkesine Karşı Tarım Arazilerine İlişkin Yatırımcılara Kısıtlamalar Getirdikleri Gerekçesiyle Dava Açıyor

Brüksel, 26 Mart 2015

Avrupa Komisyonu; tarıma ilişkin mevzuatlarının, AB’nin serbest sermaye akışını ve serbest yerleşim ilkelerini engelleyebilecek unsurlar içerdikleri gerekçesiyle,  Bulgaristan, Macaristan, Litvanya ve Slovakya’ya karşı, dava açma kararı almıştır. Bulgaristan;  Mayıs 2014’te ve Şubat 2015’te, yabancıların/ yabancı şirketlerin  tarım arazileri alımına dair kanunda, Türk tarım yatırımcılarımızı da olumsuz yönde etkileyen, değişiklikler yapmıştı. Bu değişiklikler; ortaklık yapısında üçüncü ülke vatandaşları bulunan şirketlerin tarım arazileri mülkiyeti edinememesi ve hatta, elinde tarım arazisi olanların, 1 Mayıs 2015’ten sonra, para cezasına tabi tutulması hükümlerini içermektedir.   

Avrupa Komisyonu’nun görüşü; her ülkenin kendi kırsal gelişimini teşvik etmekte serbest olması, fakat bunun AB’nin hukuki çerçevesinde yapılması yönündedir. 

Kaynak:

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4673_en.htm