Avrupa E-Ticaret Hacmi 2014 Yılında %14,3 Büyüyerek 423,8 Milyar Avroya Ulaşmış

Avrupa E-Ticaret Hacmi 2014 Yılında %14,3 Büyüyerek 423,8 Milyar Avroya Ulaşmış

By: Bülent Balyemez

Avrupa E-Ticaret Hacmi 2014 Yılında %14,3 Büyüyerek 423,8 Milyar Avroya Ulaşmış

Avrupa B2C e-ticaret sektörünün, 2014 yılında başarılı bir yıl geçirdiği, e-ticaret hacmi büyüme oranının düşmesine rağmen iki haneli rakamları korumayı başardığı belirtiliyor. Toplamda B2C (işletmeden tüketiciye) e-ticaret satışları %14’ten fazla artarak 423,8 milyar avro olmuştur. AB üye ülkeleri benzer bir büyüme sergilemiş ve e-ticaret hacmi 368,7 milyar avro olmuştur. Yapılan açıklamada, Avrupa’da B2C e-ticaretin performansının çok iyi olduğu, küresel ölçekte Asya Pasifik’ten sonra Avrupa’nın ikinci sırada yer aldığı ve gelecek sene de iki haneli büyüme oranlarının beklendiği belirtilmiştir. Yapılan tahminlere göre, B2C e-ticaretin 2015 yılında %12,5 büyüyerek 477 milyar avroya ulaşacağı beklenmektedir. Avrupa’da e-ticaret hızlı bir büyüme kaydederken, ekonominin yeni yeni toparlanmaya başladığı bunun da rakamlarla desteklendiği belirtilmektedir. Avrupa’nın GSYİH’sı %1,6 büyüyerek 17,3 trilyon avroya yükselmiştir. AB’de ise bu oran %1,4’tür. e-Ticaretin GSYH’dan aldığı pay giderek artmaktadır. 2009 yılında %1,27 olan oran neredeyse iki katına çıkarak 2014’ta %2,45 olmuştur. Söz konusu oranın önümüzdeki yıllarda daha hızlı artarak 2020 yılında %6 civarına ulaşması beklenmektedir.

Kaynak: Ecommerce Europe web sitesinden tercüme edilmiştir.