Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

By: Bülent Balyemez

Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (25-29 Mayıs 2015)

1) BM Latin Amerika va Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, son 10 yıldır yüksek hızda büyüyen Latin Amerika bölgesi ile ÇHC arasındaki ticaretin, 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstererek 2014 yılında 269 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiği ve bu meblağın 2013 yılına kıyasla %2 oranında azalmaya karşılık geldiği bildirildi. Rapordaki bilgilere göre, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ÇHC ile ticaretlerinde değişen oranlarda açık veren ülkeler arasında yer alıyor.

2) Devlet kontrolündeki enerji firması YPF’nin, Rio Negro eyaletinde bulunan Los Caldenes bölgesinde, yaklaşık 40 milyon varil ham petrol rezervine sahip bir kaynak bulduğu duyuruldu. Geçtiğimiz yıl aynı bölgede, 15 milyon varil kapasiteli başka bir rezerv tespit edildiği hatırlatıldı.

3) INDEC tarafından, Mart ayında, tarım ve inşaat sektörlerindeki faaliyet artışının etkisiyle ekonomik faaliyetlerde %2 oranında artış kaydedildiği beyan edildi. Ekonomik aktivitede Ocak ayında değişiklik kaydedilmediği ve Şubat ayında %1.4 artış gerçekleştiği dikkate alındığında, %2’lik artışın GSYH büyüme verilerine yansıyacak olması nedeniyle memnuniyet yarattığı hususu haberlere yansıdı. Buna mukabil, sınai faaliyetlerdeki daralmanın sürdüğü ve Nisan ayında, 2014 yılının aynı dönemine göre %1.5’lik bir daralma yaşandığı, böylelikle, yılın ilk dört ayındaki daralmanın %1.8 seviyesine ulaştığı bildirildi.

4) BM Latin Amerika va Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından hazırlanan Raporda yer alan bilgilere göre 2014 yılında Arjantin’e giriş yapan doğrudan yabancı yatırım miktarının 6.61 milyar Dolar seviyesinde bulunduğu ve bir önceki yıla kıyasla %41 oranında azalan tutarın, 2009 yılından bu yana gerçekleşen en düşük düzey olduğu bildirildi. Yabancı sermaye girişindeki düşüşte temel sebebin, 2012 yılında gerçekleşen, ancak 2014 yılına kadar çözüme kavuşturulamayan YPF kamulaştırılmasına bağlı Repsol tazminat ödemesi olduğu belirtilmektedir.

5) INDEC’in açıkladığı veriler çerçevesinde, 2013 yılının aynı dönemine kıyasla, Nisan ayında süpermarket satışları %7.3, alışveriş merkezi satışları ise %3.7 oranında artış gösterdi.

6) AB tarafından, Mercosur üyeleri ile münferiden serbest ticaret anlaşması müzakere etmek istediklerine dair haberlerin asılsız olduğunun ifade edildiği hususu haberlere yansıdı. Söz konusu açıklamanın, 21 Mayıs tarihinde biraraya gelen Uruguay ve Brezilya Cumhurbaşkanlarının, Mercosur’da uygulanan kuralların esnetilmesine yönelik çağrıda bulunmalarının hemen ertesine denk geldiğine dikkat çekildi.

7) Cumhurbaşkanı Kirchner ile görüşen Ford firmasının yerel ve bölge temsilcileri, görüşme sonrasında, 2015 ve 2016 yıllarında Arjantin’e 220 milyon Dolar ilave yatırım yapmayı öngördüklerini beyan ettiler. Yatırımın Ranger ve Focus modellerinin yenilenmesini teminen kullanılacağı açıklandı. Yılda 54,400 adet Focus ve 66,900 adet Ranger üretilmesinin ve yeni yatırım sonrasında yılda 120 milyon Dolar daha az ithalat yapılmasınının hesaplandığı belirtildi.

8) Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde harcamaların 58 milyar Peso’ya ulaşmasına bağlı olarak bütçe 50 milyar Peso açık verdi. Söz konusu meblağın, bütçe yılı için öngörülen açık miktarına eşit olduğu haberlerde yer aldı.

9) Uruguay ve  Brezilya Cumhurbaşkanları tarafından, üçüncü ülkeler ile tercihli ticaret düzenlemelerinin görüşülmesi konusunda Mercosur üyelerinin topyekün hareket etmesine ilişkin kuralların esnetilmesine yönelik talebine karşılık, Arjantin’in aksi yönde görüş beyan ettiği ve mevcut düzende hareket edilmesini savunduğu haberlerde yer aldı. Arjantin’in Montevideo’daki Büyükelçisi Dante Dovena tarafından verilen beyanatta, diğer hususların yanısıra, Mercosur’un birlik içerisinde hareket etmesi gerektiği ve AB üyelerinin sanayilerine serbest geçiş hakkı tanıyan bir anlaşmaya imza atmayacakları vurgulandı.

10) Bakanlar Kurulu Başkanı Aníbal Fernández, ülke ekonomisine zarar verilmesine yönelik tüm çabalara rağmen, ekonominin sağlam durumda olduğunu dile getirdi.

11) Merkez Bankası tarafından, Arjantin Hükümeti’nin, Paris Klübü’ne olan borç ödemesi kapsamında 683 milyon Dolarlık ikinci taksidin ödendiği beyan edildi.

12) Arjantin’in 2001 yılında yaşanan borç sorununda 2005 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma anlaşmalarına iştirak etmemiş olan bir kısım fon sahibinin başlattığı mahkeme sürecinde alınan ödeme kararını emsal göstererek, yapılandırma anlaşmalarına iştirak etmemiş olan diğer bazı tahvil sahiplerinin yaptığı ödeme taleplerine dair 29 Mayıs 2015 Cuma günü Hakim Griesa’ nın başkanlığında bir oturum gerçekleştirildi. Söz konusu oturumda Griesa, yeni dava talebi hakkında bizzat karar vermek yerine, davacı taliplilerinin, süregelen mahkeme sürecinde arabulucu olarak atanmış olan Daniel Pollack ile görüşmesini tebliğ etti.

Kaynak: Buenos Aires Herald, MercoPress