Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (23-27 Mart 2015)

Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (23-27 Mart 2015)

By: Bülent Balyemez

Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (23-27 Mart 2015)

1- INDEC tarafından açıklanan verilere göre 2014 yılında GSYH artışı, bir önceki yıla kıyasla, %0.5 düzeyinde gerçekleşti.

2- Bolivya Cumhurbaşkanı Eva Morales, yaptıkları incelemeler sonucunda, 2015 yılında Arjantin’in talep ettiği 100-200 megavatlık elektrik enerjisini ihraç etmelerinin mümkün olabileceğini açıkladı.

3- Özel bir araştırma enstitüsü tarafından yapılan incelemeye göre, 2014 yılında Arjantin halkının satın alma gücünün azalmasına bağlı olarak zorunlu olmayan tüketim maddelerinin (kişisel bakım, kozmetik gibi) satışının gerilediği ve düşük fiyatlı süpermarketlerin satışlarında artış gözlendiği belirtildi. İncelemeye göre, zorunlu olmayan tüketim malzemeleri arasında yer alan 10 kategoriden dokuzunda satışların azaldığı, belirtilen ürün grubunun tamamı itibariyle satışlarda %13, satınalma sıklığında ise %5 oranlarında düşüş olduğu tespit edildi.

4- ÇHC’nin Buenos Aires Büyükelçisi Yang Wanming, Arjantin ile imzalanan ikili anlaşmalarda gizli hükümler yer aldığına ilişkin haberlerde doğruluk payı bulunmadığını ve anlaşmaların her iki ülkenin de faydasına olduğunu beyan etti. Wanming, ülkesinin döviz değişim anlaşmasının genişletilmesine hazır olduğunu, Arjantin’den daha fazla ithalat yapmaya istekli olduklarını ve iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin mevcut bulunduğunu da dile getirdi.

5- INDEC verileri çerçevesinde, dış ticaret fazlasının Şubat ayında 53 milyon Dolar, iki aylık kümülatif dış ticaret fazlasının ise 126 milyar Dolar düzeyinde gerçekleştiği ve bir önceki yılın aynı dönemlerine kıyasla sırasıyla %20 ve %60 oranlarında artış gözlendiği açıklandı. Konuyla ilgili gazetelere yansıyan haberlerde ise Şubat ayında gerçekleşen dış ticaret hacminin, soya fiyatlarındaki düşüş ve çiftçilerin ürünü stoklamayı tercih etmesi nedeniyle, %25 oranında azalarak son beş yılın en düşük düzeyine tekabül ettiği belirtildi. İhracatın 4.064 milyar Dolar, ithalatın ise 4.011 milyar Dolar olarak kaydedildiği bildirildi.

6- Arjantin vatandaşlarının Uruguay bankalarındaki hesaplarında bulunan mevduat tutarının 3 milyar Dolara ulaştığı açıklandı. Bahsekonu meblağın, yaklaşık 1 milyar Dolar olduğu hesaplanan menkul kıymetler ile merkezi başka ülkelerde olup Uruguay’da şubeleri bulunan bankalardaki hesaplar da dahil edildiğinde daha da yükseldiğine ve 15 milyar Dolara ulaşan bir meblağın söz konusu olabileceğine dikkat çekildi.

7- Ülkenin Kuzey kesiminde olumsuz seyreden hava koşullarına rağmen 2014/15 sezonu soya hasadının 56-60 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü açıklandı. Tüm dünyada rekor seviyede (315.1 milyon ton) gerçekleşmesi beklenen soya rekoltesinin fiyatların aşağı yönlenmesine yol açacağı, ancak ÇHC’nin yüksek düzeydeki soya talebinin fiyatlarda aşırı düşüşü engelleyeceği hususu haberlere yansıdı.

8- INDEC verilerine göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Şubat ayında sınai üretim %2.2 oranında, yılın ilk iki ayında ise kümülatif olarak %2.1 oranında azaldı. Sınai üretimin üstüste 19 aydır azalmasında en büyük payın %14.9’luk daralma ile otomotiv endüstrisine ait olduğu belirtildi.

9- Ekonomi Bakanı Kicillof, Cumhurbaşkanı Fernández’in başkanlığında yapılan ve tüketimi artırmaya yönelik bazı önlemlerin açıklandığı halka seslenişte, enerji konusunda verilecek desteğin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. “Hog.Ar” adı verilen program kapsamında doğal gaz sistemine bağlı olmayan ve gaz deposu kullanan meskenlere yönelik olarak, indirim yapılmasını içeren mevcut sübvansiyonun aksine nakit transferi yapılarak bir destek verileceği duyuruldu.

Coğrafi bölgelere ve hanede yaşayan kişi sayısına göre ayarlanmış bir dağılım çerçevesinde 2.5 milyon hanenin faydalanmasının öngörüldüğü program uyarınca, yılda kullanılan 40 milyon civarındaki  doğal gaz deposu itibariyle azami fiyatın da tespit edileceği ve programın maliyetinin 3 milyar Peso düzeyinde olmasının hesaplandığı belirtildi. Depoların faturalı doğal gaz tüketiminden daha pahalıya malolduğu ve genelde düşük gelir düzeyine sahip kesim tarafından ısınma ve pişirme amaçlı kullanıldığı bilgisi haberlerde yer aldı.

Aynı faaliyet kapsamında Cumhurbaşkanı Fernández, AFIP’e olan vergi borçlarının ödenmesine yönelik bir plan açıkladı. 31 Mayıs 2015 tarihine kadar başvuru yapılmasını gerektiren fırsat kapsamında yaklaşık 122,000 vergi mükellefine ait 60.5 milyar Peso tutarındaki borcun ödeme takvimine bağlanacağı beyan edildi. Öneri kapsamına 28 Şubat 2015 tarihine kadar varolan borçların dahil olacağı, %1.9 faiz oranı üzerinden 120 taksitte ödeme yapılabileceği açıklandı. Programa dahil olmak isteyen işyerlerinin 31 Aralık 2014 tarihinde istihdam ettiği personel sayısını muhafaza etmesi (bu tarih sonrasında işten çıkarmalar olduysa işçilerin tekrar istihdam edilmesi) ve ilk taksitte vergi borcunun %7’sinin ödenmesi şartının aranacağı vurgulandı.

Ayrıca, tüketimin artırılabilmesini teminen, SUBE toplutaşım kartı aracılığıyla uygulanacak yeni bir paketin duyurusu yapıldı. Bu çerçevede, 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacak ve kredi kartına 12 taksit yapılmasını öngören “Ahora 12” programını tamamlayıcı nitelik arz edecek “SuBeneficio” programı uyarınca, yaklaşık 8 milyon kart sahibinin taksi ödemeleri ile çamaşır makineleri, buzdolabı ve soğutucu alımlarında seçilmiş mağazalarda %10 indirimden faydalanabileceği belirtildi.

10- Süregelen borç sorunu ile ilgili gelişmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Fernández, Arjantin’de faaliyet gösteren bankaların Arjantin kanunlarına uymakla yükümlü olduklarını ifade etti.

Hakim Griesa’nın, borç yapılandırma anlaşması çerçevesinde Arjantin kanunlarına tabi olarak yayımlanmış tahvillerin taksit ödemeleri itibariyle 31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2015 tarihlerinde yapılması gereken ödemeler için Citigroup’a ödeme yapma izni verdiği, bununla birlikte, bankanın bu konudaki vesayet görevini sonlandırmasını talimatlandırdığı açıklandı.

Söz konusu kararın davacı fon sahipleri, Hakim ve Citibank arasında varılan üçlü mutabakat sonucunda alındığı ve Citibank’ın, ödeme yapma imkanına karşılık davacı fonlar lehine verilmiş olan mahkeme kararın temyiz etme hakkından vazgeçtiği hususu haberlere yansıdı. Bu haberleri müteakip Ekonomi Bakanı Kicillof, bu tür bir anlaşmanın Arjantin kanunlarına aykırı hareket etmek anlamına geleceğini beyan etti. Konunun ilgili makamlar tarafından inceleneceğini dile getiren Kicillof, haberlerde doğruluk payı bulunduğunun anlaşılması halinde Citigroup’un ceza alabileceğini vurguladı.

Hakim Griesa tarafından Arjantin aleyhine verilmiş olan “ mahkemeye itaatsizlik” kararı itibariyle Arjantin Hükümetince New York Temyiz Mahkemesi’ne yapılmış olan temyiz başvurusunun görüşülmesinin bir hafta ertelendiği açıklandı.

Ayrıca, Griesa’nın, Euroclear’ın yapılandırılmış borç taksitlerini ödemesini yasaklayan bir karar aldığı, Dolar cinsinden tahviller itibariyle davacı fon sahipleri lehine verdiği kararın hükümlerine riayet edilinceye dek taksit ödemelerinin yapılmamasına yönelik 2012 yılında verdiği karara atıfta bulunduğu ve bu kararın aksine davranması durumunda davacıların Euroclear aleyhine tazmin talebinde bulunmaları hakkının doğacağına işaret ettiği konusu haberlerde yer aldı.

Kaynak: Buenos Aires Herlad, MercoPress