Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (01-05 Haziran 2015)

Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (01-05 Haziran 2015)

By: Bülent Balyemez

Arjantin’de Öne Çıkan Ekonomik Gelişmeler (01-05 Haziran 2015)

1) Federal Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Mayıs ayında vergi gelirleri %31.5’lik artışla 138.14 milyar Peso seviyesinde gerçekleşti.

2) Buenos Aires şehri ve eyaletinde toplu taşım kullanım maliyetinin 3 Peso düzeyinde olduğu, ancak asıl maliyetin 10 Peso seviyesinde bulunduğu ve aradaki farkın Devlet tarafından firmalara ödendiği, bu sayede ayın 26 günü günde üç kez toplu taşımadan faydalanan dört kişilik bir ailenin yılda tasarruf ettiği ulaşım harcamalarının 40,000 Peso’ya ulaştığının hesaplandığı bildirildi. Metropollerin dışına çıkıldığında, bilet fiyatlarının daha fazla olmasından dolayı, tasarruf edilen meblağın 60,000 Peso’ya kadar yükselebildiğine dikkat çekildi.

3) Federal Planlama Bakanı Julio De Vido, Arjantin ile Rusya Federasyonu ve ÇHC arasında imzalanan stratejik anlaşmalardan övgüyle bahsederek, bu anlaşmalar sayesinde ülkenin nükleer enerji arzının %153 artışla mevcut 1,755 megavat düzeyinden 4,455 megavat’a yükseleceğini beyan etti. İmzaladıkları anlaşmalar kapsamında üç yeni nükleer enerji santrali kurulacağına ve ilave 2,700 megavat üretim sağlanacağına işaret eden De Vido, nükleer enerji üretiminde artış göstermenin petrol fiyatları gibi temelde politik bir niteliği bulunduğunu dile getirdi.

4) İlgili sektör kuruluşu tarafından açıklanan veriler çerçevesinde, Mayıs ayında yeni araç satışları 47,261 adet düzeyinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16.4 oranında azaldı. 2015 yılındaki toplam azalışın ise 258,419 adet ile %21 seviyesine ulaştığı bildirildi.

5) Hububat sektör kuruluşunca verilen bilgilere göre, Arjantin’d e soya hasadının halen hektar başına 3.300 kilo rekolte ile gerçekleştiği, bu itibarla mevcut hasadın 57.4 milyon ton olacağının hesaplandığı belirtildi. Hektar başına rekoltenin en yüksek olduğu bölgenin, ortalama 4.100 kilo/hektar ile Santa Fe ve Cordoba eyaletleri olduğu, Buenos Aires eyaletinin kuzeyindeki rekoltenin de 3.900 kilo/hektar düzeyinde seyrettiği beyan edildi.

6) Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Gustavo Leite, Arjantin Sanayi Bakanı Debora Giorgi ile biraraya gelerek, iki ülke sanayisinin entegrasyonunu sağlamak için yapılabilecek girişimler konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Teknik düzeyde bir Arjantin heyetinin ay sonundan önce Paraguay’ı ziyaret etmesi ve işbirliği yapılabilecek 10 spesifik alan belirlenmesi hususunda mutabakat sağlandığı basında yer aldı.

7) Sigara fiyatlarında 1 Haziran 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan 20 adetlik paket başına ortalama 3 Peso’luk fiyat artışı ve son üç ayda yapılan toplam %23 oranındaki fiyat artışı sonrasında dahi Arjantin’in sigara fiyatlarında Latin Amerika’da en düşük düzeydeki ilk beş ülke arasında yer aldığı bildirildi. Dünyadaki sigara fiyatlarının karşılaştırılmasına ölçüt olarak kullanıldığı belirtilen 20 adetlik bir paket Marlboro marka sigara fiyatı üzerinden değerlendirildiğinde; Arjantin’deki 24 Peso’luk (2.67 Dolar) satış fiyatının Paraguay (1.3 Dolar), Kolombiya (1.8 Dolar), Bolivya (2.1 Dolar) ve Ekvator (2.5 Dolar)’dan sonra Brezilya (2.7 Dolar) ile birlikte beşinci sırada yer aldığı bilgisi verildi. Sigara fiyatının %69’unu vergi teşkil ettiği halde paket ücretinin bu kadar düşük seviyede olmasının, tütünün başlangıç fiyatının düşük olmasından kaynaklandığına işaret edildi.

8) Arjantin basınında yer alan haberlerde, Brezilya’nın açıkladığı resmi istatistikler çerçevesinde, Arjantin ile Brezilya arasındaki ikili ticaretteki düşüşün üstüste 20. ay devam ettiği ve Mayıs ayındaki verinin 2 milyar Doların biraz üzerinde bir hacme işaret ettiği belirtildi. İki ülke arasındaki ticarette emtiaların ana kalemler olmamasına rağmen, dünya emtia fiyatlarındaki düşüşün alım gücüne olumsuz etkide bulunduğu ve Brezilya’nın yaşadığı makro ekonomik sorunların Arjantin ekonomisine güç bir dönem yaşattığı hususuna dikkat çekildi.

Mayıs ayında Arjantin’in Brezilya’ya ihracatında %30.5 azalma gözlenirken, ithalatın %17.4 oranında gerilediği ve dış ticaret açığının Arjantin aleyhine açılarak 246 milyon Dolar seviyesinde gerçekleştiği, ihracattaki düşüşün son altı yılın en yüksek oranı olduğu belirtildi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığının 685 milyon Dolar seviyesine yükseldiği ve bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %80.7 oranında artış gözlendiği ifade edildi.

9) Bir söyleşi sırasında Ekonomi Bakanı Axel Kicillof diğer hususların yanısıra, 2015 yılında enflasyonun %18 üzerine çıkmamasını beklediklerini dile getirdi.

10) IMF Yönetim Kurulu, enflasyon ve GSYH hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığına yönelik olarak IMF tarafından getirilen eleştiriler sonrasında kullandığı endeksi değiştiren ve 2014 yılından itibaren yeni yönteme göre veri açıklamakta olan Arjantin Hükümeti’nin, mesafe katetmiş olmakla birlikte, ekonomik istatistiklerini global standartlar düzeyine çıkartmakta başarısız olduğu görüşünde olduğunu ilan etti. Bununla birlikte, bazı ayarlamaların yapılması için bir yıla kadar süre tanıyan IMF Yönetim Kurulu, konuyu tekrar değerlendireceğini belirtti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu Başkanı Aníbal Fernández, endekse yönelik doğrudan ve net bir eleştiri getirilmediğine, sadece bazı ilave düzenlemelerin yapılmasının talep edildiğine dikkat çekerek, Arjantin’in doğru yolda olduğunu belirtti. Ekonomi Bakanı Axel Kicillof tarafından verilen ve ilgili haberlerde, IMF yetkililerince dile getirilen olumlu yönlere yoğunlaştığı belirtilen beyanatta, Arjantin’in yol aldığına, IMF ile diyalog içerisinde çalışıldığına ve Arjantin aleyhine bir karar alınmadığına işaret edildi.

11) Buenos Aires Şehri Noterler Birliği tarafından açıklanan veriler, üstüste ikinci ay şehirdeki gayrimenkul satışlarının yükseldiğine işaret etti. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Nisan ayında satışlar, 2,849 adet düzeyinde gerçekleşerek, %6.3 oranında artış gösterdi.

12) İlgili sektör kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, üstüste 20nci ay araç üretiminde düşüş kaydedildiği ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Mayıs ayında taşıt üretiminin %9.7 oranında, yılın ilk beş ayında ise toplam %16.1 oranında azaldığı beyan edildi. Benzer şekilde taşıt ihracatının da Mayıs ayında %25.5, Ocak-Mayıs döneminde %24 seviyesinde azaldığı duyuruldu.

13) Arjantin’de vergi mükellefi olan bazı kişi ve kurumların HSBC’nin İsviçre şubelerinde bulunan beyan edilmemiş hesapları kapsamında vergi kaçırılması konusunu araştırmak üzere ihdas edilmiş olan soruşturma komisyonuna bilgi veren Arjantin Mali Bilgiler Birimi Başkanı, HSBC’nin vergi kaçırma faaliyetlerine dahline ve bankanın Arjantin’deki şubeleri ile İsviçre’deki şubeleri arasındaki bağın mevcudiyetine ilişkin kanıtlayıcı belgeleri Komisyona sundu.

14) Arjantin’in süregelen borç sorunu kapsamında, Hakim Griesa tarafından arabulucu olarak atanmış olan Daniel Pollack’ın yaptığı, görüşmelere devam etme yönündeki çağrıya Arjantin’in avukatları olumsuz yanıt verdi. Davacıların Arjantin Devleti’ne zarar vermeyi hedefleyen ısrarlı tavırları ve Arjantin tarafının arabulucu olarak atanmış olan kişiye güvenmemesi nedeniyle bu aşamada görüşmenin imkansız olduğu beyan edildi.

ABD 2nci Derece Bölge Temyiz Mahkemesi, yapılandırılmış borç taksidi ödemeleri kapsamında Citibank tarafından Arjantin kanunlarına tabi olarak yayımlanmış tahvillerin ödenmesi sürecinin bloke edilmesine yönelik Hakim Griesa’nın vermiş olduğu kararın bozulmasını teminen Arjantin Hükümeti’nin temyiz başvurusunda bulunma hakkı olduğuna hükmetti. Bu hakkın tanınmamasına ilişkin olarak davacı fonlar tarafından yapılan başvuru, böylelikle reddedilmiş oldu.

Kaynak: Buenos Aires Herald, MercoPress