arjantin de ödenmeyen tahviller

arjantin de ödenmeyen tahviller

By: Bülent Balyemez

Süregelen borç sorunu kapsamında,  Arjantin yasalarına tabi olarak çıkartılmış tahvillerin yapılandırılmış borç anlaşması uyarınca taksit ödemelerinin Citigroup tarafından gerçekleştirilmesine Hakim Griesa’nın izin vermemesine ilişkin olarak Arjantin Ekonomi Bakanlığınca yapılan açıklamada Griesa davacı fon sahiplerinin tarafını tutmakla ve hukuka uygun davranmamakla itham edildi.

Ekonomi Bakanı Kicillof, twitter hesabında, Griesa’nın söz konusu kararının sınırlı bir etkisi olacağını, bu kararın sadece borç yapılandırma anlaşması uyarınca Arjantin yasalarına tabi olarak çıkartılmış ve Citigroup müşterisi kreditörleri kapsadığını, bu grubun Arjantin kanunlarına tabi tüm kreditörlerin %3’üne ancak tekabül ettiğini belirtti. Kicillof ayrıca, söz konusu kararın, anılan tahvillerin vesayetini taşıyan Citigroup’u müşterilerine karşı güç durumda bıraktığını vurguladı.

Citigroup tarafından hafta başında Hakim Griesa’ya iletilen bir başvuruda, Griesa’nın yapılandırılmış borç taksidi ödemelerine izin vermeyen 12 Mart 2015 tarihli kararı sonrasında Arjantin’deki vesayet görevine son verecekleri belirtildi. Mektupta, bu görevin sona erdirilişine ilişkin zamanlama ve usul gibi hususlarda detayların kararlaştırılmadığının belirtildiği haberlere yansıdı.

Devam etmekte olan mahkeme sürecine benzer bir şekilde ödeme talebiyle mahkemelere başvuran 500’den fazla kreditörün 5.4 milyar Dolara ulaşan taleplerinin reddedilmesine ilişkin olarak Arjantin hükümeti tarafından başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Citibank Argentina’nın Arjantin kanunlarına aykırı hareket edilmesinin bazı sonuçlar doğuracağı hususunda Ekonomi Bakanlığı tarafından ikaz edildiği ve Bakanlıkça bankaya gönderilen yazılı talep kapsamında Griesa’nın kararına ilişkin olarak takip edecekleri adımlar hakkında bilgi istendiği hususu haberlerde yer aldı.