Antrepo rejimine tabi olduktan sonra transitine izin verilmeyeceği.

Antrepo rejimine tabi olduktan sonra transitine izin verilmeyeceği.

By: Bülent Balyemez

TASARRUFLU YAZI (25.06.2015/8856864)
 Özet:Konserve balık türü eşyanın da Antrepo rejimine tabi olduktan sonra transitine izin verilmeyeceği.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/131.99
Konu : Antrepoya Konan Eşya
25.06.2015 / 8856864
DAĞITIM

İlgi: a) 04.12.2014 tarihli, 4382665 sayılı yazımız.

b) 15.12.2014 tarihli, 4554831 sayılı yazımız.

c) 23.12.2014 tarihli ve 4734488 sayılı yazımız.

 

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 03.12.2014 tarihli, 4337388 sayılı Onayları ile; antrepo rejimine tabi tutulmuş et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay ve muz cinsi eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, antrepo rejimine konu edilmiş tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içkilerin transitine ise yalnızca gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere ilgili gümrük idaresine transit edilmesi durumunda izin verilmesinin, uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasının;

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda; Bakanlık Makamının 12.12.2014 tarihli 4524617 sayılı Onayları ile de; yine bu kapsamda değerlendirilmek üzere; mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin, 03.12.2014 tarihli Onay ile bu Onay kapsamı eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesinin, gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınmasının, uygulamanın 20.12.2014 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olmasının;

İlgi (c)’de kayıtlı yazımızda ise; Bakanlık Makamının 19/12/2014 tarihli, 4651603 sayılı Olurları ile, antrepo rejimine tabi tutulmuş mısır ve 16. fasılda yer alan et ürünlerinden konserve olanların, yukarıda bahsi geçen 03.12.2014 tarihli, 4337388 sayılı ve 12.12.2014 tarihli, 4524617 sayılı Onaylar kapsamından çıkarılarak antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmesinin,

Uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde; Bakanlık Makamının 24.06.2015 tarihli, 8775961 sayılı Olurları ile 16. fasılda yer alan konserve balıkların da antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesi;

Söz konusu eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesi;

Gümrüksüz satış mağazalarına gönderilen eşyadan geri gelen veya iade edilen eşyaya ilişkin hususları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlüğümüzün yetkili kılınması;

Söz konusu uygulamanın 06.07.2015 tarihinden itibaren tescil edilen antrepo beyannamesine konu eşya için geçerli olması,

Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM: