AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

By: Bülent Balyemez

28 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29309
KURUL KARARI
Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO     : 21

KARAR            : 26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1, 2 ve 3 No’lu Kurul Kararlarının tümünde “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karara konu soya ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”

24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 No’luKurul Kararları ile 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17 ve 19 No’lu Kurul Kararlarının tümünde “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi”