Amazon ve Google DNA’ların Depolanması Konusunda Yarış Içindeler

Amazon ve Google DNA’ların Depolanması Konusunda Yarış Içindeler

By: Bülent Balyemez

Amazon ve Google DNA’ların Depolanması Konusunda Yarış Içindeler
Amazon, Google ile DNA verilerinin depolanması konusunda yarışa girdi. Bununla şirketin bir taraftan, bilim adamlarına yeni tıbbi keşifler yapma konusunda yardımcı olmayı bir taraftan da 2018 itibariyle 1 milyar dolar değerine ulaşacağı tahmin edilen bir piyasadan pay kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.  Beklenen bu büyümenin, hastanın DNA profiline göre oluşturulmuş tedavi yöntemlerine göre oluşturulan kişisel ilaçlar gibi farklı faktörler tarafından da destekleneceği belirtiliyor. Bunun gerçekleştirilmesinin ise genetik profili her bir parçasının farklı tadavilere nasıl cevap verdiğinin ortaya konmasını gerektirdiği bunun yapılmasının ise çok büyük miktarlardaki veriyi gerektirdiği belirtiliyor. Üniversiteler ve ilaç sanayi üreticileri yüzbinlerce insanın genomlarını sıralamak için projeler başlatmıştır. Ancak, Google ve Amazon’un genom verilerinin depolanması, güvenli bir ortamda saklanması, maliyetlerinini kontrol edilmesi ve kolay bir şekilde paylaşımının sağlanması konusunda başarılı oalcaklarına inanıldığı belirtiliyor. Bulut bilişim şirketleri, depolamanın ötesinde analitik fonksiyonlar da sunarak bilim adamlarının veriden yararlanmalarına ve veriyi anlamalandırmalarına imkan sağlamayı hedefliyor. Bulut “Cloud” terimi bir server’da fiziksel olarak tutulan bir yazılım veya veri anlamına gelmekte olup, internet kanalıyla erişimi sağlanabilmekte ve kullanıcıların bilgisayarlarına indirmeden veriye erişimini sağlanmaktadır.  Küresel ölçekte, genom bulut piyasasının günümüz itibariyle 100 ile 300 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilmekle birlikte bu piyasanın 2018 itibariyle 1 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şu an 30 milyar dolar değerinde olan tüm bulut piyasasının ise 50-75 milyar dolar arasında bir yıllık gelire sahip olacağı tahmin edilmektedir. Amazon ve Google tarafından tutulan verinin büyüklüğüne ilişkin bir açıklama yapılmamakla birlikte, analistler ve bilim adamları ile yapılan görüşmelerden ve şirketlerin yaptıkları açıklamalardan Amazon’un bu alandaki müşterisinin daha fazla olabileceği tahmin edilmektedir. Amazon bir kişinin tüm genomunu depolamak için aylık 4-5 dolar Google ise 3-4 dolar ücret almaktadır.

Kaynak: Reuters web sitesinden tercüme edilmiştir.