Almanya ile 2+2 Programı Hibe Çağrısı

Almanya ile 2+2 Programı Hibe Çağrısı

By: Bülent Balyemez

TÜBİTAK ile Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Uluslararası Ofisi (BMBF-IB) arasındaki işbirliği cerçevesinde “2+2 Programı” oluşturulmuştur. 2+2 Programı kapsamında, Türkiye’den en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşu; Almanya’dan da en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşu tarafından sunulan Ar-Ge projelerinden uygun bulunanlar TÜBİTAK ve BMBF-IB tarafından desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek alanlar aşağıda yer almaktadır:

 

– Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Üretim Teknolojileri (ICT and Production Technologies)
– Ulaşım (Transport)
– Çevre Teknolojileri (Environmental Technologies)
– Sağlık Araştırmaları, Biyoteknolojiyi içerecek şekilde (Health Research Including Biotechnology)
– Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy)
– Beslenme ve Tarım (Nutrition and Agriculture)

 

TÜBİTAK, Proje Konsorsiyumunda yer alan Türk proje katılımcılarının oluşturduğu her bir projeye, 150.000 Euro ile 450.000 Euro karşılığı Türk Lirası arasında destek sağlayacaktır. BMBF de proje konsorsiyumundaki Alman katılımcılara yukarıda belirtilen limitler çerçevesinde destek sağlayacaktır. Proje süresi en fazla 3 (üç) yıl olacaktır. Söz konusu program çerçevesindeki proje önerilerinin 2 Mart 2015 tarihine kadar projenin teslim edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Bülent Balyemez
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ