Acara Özerk Cumhuriyeti’nde (AÖC) Turizm İşbirliği Toplantısı – 16.03.2015

Acara Özerk Cumhuriyeti’nde (AÖC) Turizm İşbirliği Toplantısı – 16.03.2015

By: Bülent Balyemez

Acara Özerk Cumhuriyeti’nde (AÖC) Turizm İşbirliği Toplantısı – 16.03.2015

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Turizm ve Tatil Yerleri İdaresi (Department of Tourism and Resorts of Ajara Republic)  yetkilileri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı ve T.C. Batum Başkonsolosluğu tarafından organize edilen turizm işbirliği toplantısı 16.03.2015 tarihinde Batum’da bulunan Acara Özerk Cumhuriyeti Turizm ve Tatil Yerleri İdaresinde gerçekleştirilmiştir.  Toplantının amacı, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Türkiye ile Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti arasında var olan turizm potansiyelini tespit etmek, uygulama esnasında ortaya çıkan/çıkması muhtemel aksaklıkları gidermek, daha kaliteli hizmet için alınması gereken önlemleri alarak turizm sektörünün pastadan daha fazla pay almasını sağlamak  olarak belirlenmiştir. Söz konusu toplantının gündemi 23.02.2015 tarihinde yapılan toplantının devamı niteliğinde gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere, 2014 yılında Gürcistan’a giriş yapan turist sayısında 2013 yılına göre 820 bin kişilik bir azalma (Yaklaşık %8) meydana gelmiş olup bu azalmanın en büyük sebebi de Gürcistan Hükümetinin 1 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe koyduğu ve yabancıların ülkede 180 günlük süre içerisinde, vizesiz ve oturum izni almaksızın, en fazla 90 gün kalabilecekleri hakkındaki yasa olarak gösterilmektedir.

Toplantıda Batum Turizm Acentası Müdürü Sn. Sopio LAZİSHVİLİ, AÖC Turizm ve Tatil Yerleri İdaresinden Sn. Lela DEVADZE, Sn. Tamar MEGALEDZE, TURSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yönetme Kurulu Başkanı Sn. Suat GÜRKÖK ve tur operatörleri, Başkonsolosluğumuz Muavin Konsolosu Sn. Sait Faik GÜLŞEN, Ticaret Ataşesi Sn. Mikail DEVELİOĞLU ve Gümrük Ataşesi Sn. Özay KUTLU hazır bulunmuşlardır.

Toplantıda ele alınan konular ve çözüm önerileri özetle aşağıdaki konuları teşkil etmiştir;

– Türkiye ile Gürcistan, ve özellikle Acara Özerk Cumhuriyeti, arasında mevcut olan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, bilgi paylaşımının yapılması, 2014’de bir önceki yıla göre  Gürcistan’a gelen turist sayısındaki azalmanın sebepleri ile bu sebepleri ortadan kaldıracak önlemlerin alınması,

– Hızla büyüyen sektörün sorunlarının da büyümesi karşısında daha dinamik ve aktif kararlar almanın gerekliliği,

– Gümrük kapılarındaki beklemelerin asgariye düşürülerek turlara gümrükte geçiş üstünlüğü tanınması,

-Sık sık değişen Gürcistan mevzuatı konusunda Türk tur operatörlerinin bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin turistlerle paylaşılarak mağduriyetlerin önlenmesi,

– Türkiye’de 15 yaşın altındaki vatandaşların kimliklerinde fotoğraf aranmazken Gürcistan’a girişte kimliğinde fotoğraf olmayan çocukların aileleri ile birlikte Gürcistan’a geçişine izin verilmemesi sonucunda çoğu ailenin ya seyahatten vazgeçtiği, ya da çocuklarından ayrı tatil yapmak mecburiyetinde kaldığı hususunun gündeme getirilmesi ve bu hususta daha anlayışlı davranılmasının gerekliliği,

– Sarp ve Batumun dinamiklerinin Gürcistan’ın genelinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği,

-Gümrükteki yaya geçiş tünellerinin daha da modernize edilmesi, özellikle yaz aylarındaki aşırı nem nedeni ile tünellerin klima ile havalandırılması,

– Gürcistan’a günübirlik giriş-çıkış yapan vatandaşlarla turistlerin ayrı ayrı geçiş kapılarından alınması,

– Sınır bölgesi ve Batum Sahil parkında yeterli sosyal ihtiyaç mekanlarının oluşturulması,

– Turizm dönemine mahsus bir kriz masasının oluşturularak ortaya çıkan sorunlara anında müdahale edebilme şansı getirilmesi, bilhassa sağlık ekibinin her an göreve hazır halde bekletilmesi,

– Turist araçları için park yeri sorunlarının çözülmesi, farkına varmadan yanlış yere park eden turistlerden herhangi bir uyarı yapılmadan  yüksek cezaların alınması,

– Bölgesel kültürleri tanımak adına, Gürcistan’a gelen turistlerin Gürcü mutfağını tanımalarına imkan tanınması ancak servislerin yavaş olması nedeni ile turistlerin Türk restorantlarını tercih etmesi,

– Turist rehberlerine verilen eğitimden sonra rehberlerin sertifikalandırılması,

– Özellikle gençler için turizm rehberliğinin önemli bir istihdam kapısı olduğuna dikkat çekilerek gençlere turizm eğitiminin verilmesi gerekliliği,

– Türk plakalı araçların Gürcistan’da turizm hizmeti verememesi nedeni ile hizmetlerde aksamaların yaşanması,

– Yapılacak turizm programlarının bölgesel ve her iki ülkenin de turizm potansiyelinin dikkate alınarak yapılması, tur operatörlerinin ortak program yapmaları. Örneğin dağ turizmi etkinliğinin Artvin’de,  deniz turizmi etkinliğinin Batum’da yapılması. Bu sayede iki ülke      arasında yaşanan bir çok sorunun otomatikmen çözüme kavuşmuş olacağı,

-Yolcu beraberi eşya konusunda turistlerin bilgilendirilmesi,

– Mazot ticaretinin kötüye kullanılması ile ortaya çıkan olumsuz durumun düzeltilmesi,

– Gümrük kapılarında yetersiz personel ve yoğun iş yükü ile çalışan görevlilerin ziyaretçilere kötü muamelede bulunma haklarının bulunmadığı.

Söz konusu hususlar çözüm bekleyen sorunlar olarak katılımcılar tarafından dile getirilmiş, çözüm önerileri ve alınması gereken önlemler ve genel değerlendirme kısmında Batum Turizm Acentesi Genel Müdürü ve oturum başkanı Sn. Sopio LAZİSHVİLİ kısa bir değerlendirmede bulunmuştur. Buna göre;

– Her şeyden önce bu toplantının bir çok sorunların tartışıldığı, sistemin aksayan yönlerinin ortaya konulduğu verimli bir toplantı olduğu ve burada dile getirilen önerilerin Türkiye tecrübesinin bir sonucu olduğu ve bu tecrübelerden mutlaka yararlanacakları,

– On yıl öncesine kadar Acara’da ve Gürcistan’da turizm olgusunun olmadığı, Gürcistan ve Acara bölgesinin turizm konusunda çok yeni olduğu,

– Yeni gelişen bir ülkede ve sektörde karar almada güçlükler yaşandığı, ayrıca turizm sektörünün bir çok sektörle ilişkisi olduğu,

– Gürcistan’da rehber sertifikasyonu ile ilgili yasanın olmaması nedeniyle Gürcü rehberlerin hatalarından dolayı Gürcistan’da onlara ceza verilemeyeceği, en kısa sürede Turizm Rehberliği yasasına ihtiyaçları bulunduğu,

– Sınır kapısından geçecek turistlerin geçişinden önce merkezlerine bilgi verilmesi durumunda turistlerin hızlı geçişini sağlayacakları,

 – Gümrüklerdeki yaya geçiş tünellerinde gerekli hava sirkülasyonunu sağlayacakları,

– 15 yaşın altındaki çocuklarn kimlik belgelerinde fotoğraf arama şartının çözüldüğü,

– Devriye polisinin turizme verdiği zararın bilindiği ve bunu önlemek için tedbirler alınacağı,

– Cezadan önce uyarı sisteminin devreye alınacağı,

– Turiste gösterilen hoşgörünün o ülkenin turizm politikasını belirlediği ve bu nedenle basit park cezalarının uygulanmasını önleyecekleri,

– Gürcistan’da turist taşıyan Gürcü şoförlerin alkol, uyuşturucu bağımlığı ve hız kontrolü gibi hususlarda mutlaka denetleneceği,

– Ülkeye kimlikle giren vatandaştan ceza ödeme sırasında pasaport sorulmasının önüne geçileceği,

– Gürcistan mevzuatında meydana gelen değişikliklerin haftalık olarak TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı ile paylaşacakları,

– Toplu taşıma araçlarında aracın istikametinin Latin harfleri ile araçlara yazılacağı ve turistlerin zorluk çekmesinin önüne geçileceği,

– Mayıs 2015 tarihine kadar Gürcüce-Rusça-Türkçe ve İngilizce tanıtım rehberleri ve katalogları bastırılacağı,

– 2015 yılı için bir turizm programı oluşturulduğu ancak bu programın Türkiye’nin talepleri ve önerileri ile revize edilebileceği,

– Özellikle eko turizm konusunda bilgi sahibi olmayan tur operatörlerinin bulunduğu ve bunların mutlaka eğitimden geçirilecekleri,

– Türkiye’nin önemli turizm merkezleri, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Uzun Göl v.b. yerlerin tanıtım çalışmalarına ağırlık verecekleri konuları dile getirilmiş, çok verimli geçen bu tür toplantıların sık sık yapılması hususunda görüş birliğine varılmıştı