AB TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLİYOR

AB TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLİYOR

By: Bülent Balyemez

,

AB TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLİYOR

Avrupa Birliği ve Türkiye, ülkedeki kırsal alanların gelişimi için güçlerini birleştiriyor. Ankara iline yönelik olarak AB tarafından mali olarak desteklenen kırsal yatırım projeslerinin açılış töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AB Bakanı Volkan Bozkır ve AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Sn. Béla Szombati’nin katılımıyla 2 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Bahsi geçen yatırım projeleri, Türkiye’de hijyen ve çevre standartlarının geliştirilmesi ve kırsal alanda iş imkanlarının yaratılması amacıyla AB tarafından sağlanan 874 milyon Euro’luk fon desteğinin bir parçasını teşkil etmektedir.

Kırsal alanda faaliyet gösteren faydalanıcılar uzun yıllardır, tarım işletmelerinin modernizasyonu, gıda işletmelerinin niteliğinin geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının yaratılması maksadıyla AB desteklerinden faydalanmaktadır. AB Katılım Öncesi Mali Yardımları-IPA’nın kırsal kalkınma bileşeni olan IPARD, tarım üreticilerine üretim standartlarını geliştirmeleri ve böylelikle, AB Ortak Tarım Politikasının gereklerini karşılamaları için yardımcı olmaktadır.

Bugüne kadar Türkiye’deki çiftliklere, gıda şirketlerine ve kırsal alanda faaliyet gösteren şirketlere, istihdamı ve rekabet gücünü arttırmaları ve standartları yükseltmeleri amacıyla 7.800’ü aşkın proje yoluyla toplam değeri 600 milyon Euro’ya varan bir hibe desteği sağlanmıştır. Her yeni teklif çağrısında binlerce başvuru alınmaya devam edilmektedir.

AB kısa bir süre önce, önümüzdeki altı yılda kullanılmak üzere 800 milyon Euro’luk yeni bir destek paketini onaylamıştır. Daha önceki tedbirlere ek olarak yeni projeler, yenilenebilir enerji, toplumsal gelişim girişimleri (LEADER) ve tarımsal-çevre tedbirlerine yönelik destekler yoluyla inovasyonun geliştirilmesi konusuna da odaklanacaktır.

Teklif çağrıları ve IPARD fonlarına başvurularla ilgili daha fazla bilgi için: www.tkdk.gov.tr

Tarih : Mart 2015, Pazartesi, 9:30 AM
Yer : JW Marriott Hotel, Ankara

Daha fazla bilgi için Delegasyondan Sn. Leyla Alma ile irtibata geçiniz.
Tel: (+90 312) 4598700, eposta: leyla.alma@eeas.europa.eu