5510 sayılı SSK borç süre uzatma

5510 sayılı SSK borç süre uzatma

By: Bülent Balyemez

31 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29312
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/74705510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 19/3/2015tarihli ve 4475515 sayılı yazısı üzerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun geçici 53 üncü ve geçici 60 ıncımaddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANI

 

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 

B. ARINÇ                                                         A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                        N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı                                        Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

K. İPEK                                                               A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK

Adalet Bakanı                                   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

İ. YILMAZ                                                         İ. GÜLLÜCE                                          M. ÇAVUŞOĞLU                                        N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.            Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

T. YILDIZ                                                            A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                         Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

S. ÖZTÜRK                                                          C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı                                                   Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

M. MÜEZZİNOĞLU                                                                              F. BİLGİN

Sağlık Bakanı                                                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

23/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7470 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.

(2) Aynı Kanunun geçici 60 ıncı maddesinde yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen borçlular yönünden maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel: 0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com