2015 Yılında Yapılması Planlanan AB Hibe Programları

2015 Yılında Yapılması Planlanan AB Hibe Programları

By: Bülent Balyemez

2015 yılı içerisinde Avrupa Birliği Hibe Programları aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje destekleri devam edecektir. 2015 yılı içerisinde duyurulması planlanan Hibe Programları listesi aşağıda sunulmaktadır.
IPA Önceliği
Proje
İlgili Kurum
Uygulama Alanı
Hibe Programı Bütçesi
Tahmini Duyuru Zamanı
IPA-I: Kurumsal Kapasite  TR2012/0136.07 Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II Kültür ve Turizm Bakanlığı  2.700.000€ 2015 Yılı
 IPA-I: Kurumsal Kapasite  Improving Social Dialogue in Working Life Grants Programme  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  –  1.000.000€  2015 Yılı
 IPA-I: Kurumsal Kapasite  Framework of Climate Change Grants Programme  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  –  3.000.000€  2016 Yılı
  IPA-I: Kurumsal Kapasite Türkiye – AB Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi IV  Avrupa Birliği Bakanlığı  Tüm Türkiye  11.000.000€  2015 Yılı