Kırgız Parlamentosu Bişkek-Torugart Karayolu Rehabilitasyonu Projesi’nin AKB tarafından Finansmanına Yönelik Anlaşmayı Onayladı

Kırgız Parlamentosu Bişkek-Torugart Karayolu Rehabilitasyonu Projesi’nin AKB tarafından Finansmanına Yönelik Anlaşmayı Onayladı

By: Bülent Balyemez

Kırgız Parlamentosu Bişkek-Torugart Karayolu Rehabilitasyonu Projesi’nin AKB tarafından Finansmanına Yönelik Anlaşmayı Onayladı

Kırgız Parlamentosu Bütçe Komitesi, Asya Kalkınma Bankası (AKB) tarafından Bişkek-Narın-Torugart Karayolu Rehabilitasyonu Projesi’n in finansmanına yönelik 15,2 milyon dolar tutarında finansman sağlanmasını konu alan anlaşmayı onaylamıştır.  Söz konusu tutarın 10,8 milyon doları ilk 1,5 yıl geri ödemesiz olmak koşuluyla 38 yıllığına %1 faiz oranında  kredi olarak, kalan 4,4 milyon doları ise hibe olarak verilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında yapılacak karayolunun rehabilitasyon maliyetinin 690 bin Dolar / km olması öngörülmketedir.

Bahse konu karayolu Kırgızistan’ın Çin sınırlarına kadar uzanmakta olup, projenin 2017 yılında tamamlanması beklenmektedir.