(Sanayi Bakanlığı): Teknolojik Ürünlerin Pazarlanması ve Tanıtımına yönelik destek programı tekrar başvurulara açılmıştır (Desteklenm

(Sanayi Bakanlığı): Teknolojik Ürünlerin Pazarlanması ve Tanıtımına yönelik destek programı tekrar başvurulara açılmıştır (Desteklenm

By: Bülent Balyemez

,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenerek geliştirilen teknolojik ürün, yazılım veya prototiplerin pazarlanması ve tanıtımı için oluşturduğu destek programına (Tekno-Pazar) tekrar başvuru alınmaya başlanmıştır (Programa başvurular 1 Kasım 2014’te durdurulmuştu). Program kapsamında, her ay başvurular alınacak ve müteakip ay içerisinde değerlendirilecektir. Eksiklerin bulunduğu tespit edilen başvurularda eksiklerin giderilmesi için 15 iş günü süre verilmektedir. Programa Özel Sektör Firmalarının yanı sıra Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi Araştırma Kurumları da başvurabilmektedir. Destek talep edilecek harcama bütçesi hazırlanırken harcama kalemi bazında destek üst limitlerine riayet edilmelidir.

Kimler başvurabilir?

Başvuru tarihinden en geç 5 yıl önce tamamlanmış olan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlartarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile teknolojik ürün veya prototip geliştirmiş olan;

•        Firmalar (Sektör ve ölçek kısıtlaması yok)

•        Üniversiteler

•        Araştırma Kurumları

 

Destek süresi: azami 1 yıl

Destek tutarı

•        Toplam destek tutarı üst limiti: azami 75 bin TL

•        Destekleme oranı: azami 100%

 

Desteklenen harcama kalemleri

•        Fuar katılımı kapsamında stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama ile nakliye sigortası giderleri

•        Yurtdışı fuar katılımlarında gümrük işlemi giderleri

•        Tanıtım amaçlı seyahat giderleri (otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi bileti)

•        Tanıtım amaçlı seyahatlerde kuruluşun en fazla 2 personelinin azami 7 günlük konaklama gideri

•        Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri

•        Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler

•        Tanıtım amaçlı broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları (ör. flash disk

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce Teknolojik Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanmasına ilişkin Destek Yönetmeliğinin ve Teknolojik Ürünlerin Tanıtımı ve Pazarlanması Destek Programı Değerlendirme Usul ve Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.

•        Başvurularda aranan dokümanlar: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/web-duyuru-yazisi-97-582013093944.pdf

•        Başvuracak firmalardan Vergi Borcu ve SGK Prim Borcu olmadığına dair yazı istenmektedir.

•        Başvuru sahibi kuruluşlar, her bir Ar-Ge ve yenilik projesi sonucu ortaya çıkan teknolojik ürün, yazılım veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için bu destek programından bir kez yararlanabilir.

•        Başvuru sahibi kuruluşça talep edilmesi halinde, yurt içinde faaliyet gösteren bir bankadan sözleşme tutarı kadar ve geri ödeme süresini kapsayacak şekilde teminat mektubu verilmek şartıyla, sözleşmede yer alan tutarlar üzerinden Bakanlıkça ön ödeme yapılabilir.

•        Desteklenen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin sona ermesinin ardından 15 gün içerisinde Bakanlığa Sonuç Raporu sunulur, rapor ekinde de yapılan harcamalara dair belgeler ibraz edilir (detaylar için bkz. Destek Yönetmeliği Madde 15)

Başvuru süreci

•        Ön inceleme: Evrak kontrolü yapılır, eksik başvurular 15 gün içerisinde (resmi tatil günleri hariç) tamamlanır.

•        Değerlendirme: Evrakları tam olan başvurular 30 gün içerisinde Ar-Ge ve yenilik projesinin kaç yıl önce tamamlandığı, katma değer potansiyeli, firma ölçeği, teknoloji yoğunluğu ve seviyesi, ürün veya prototip seviyesine göre puanlandırılacaktır.

•        Bakanlığın ayırdığı bütçe kısıtları çerçevesinde en yüksek puanlı başvurudan itibaren asgari 50 puan ve üzeri alan başvurulara destek sağlanır. Bütçe kısıtı yüzünden 50 veya üzeri puan alıp desteklenemeyen başvurular yeniden değerlendirmeye tabi tutulmadan bütçe açıldığında desteklenecek projeler listesine alınır.

•        Desteklenecek başvuru sahipleri ile Bakanlık arasında sözleşme imzalanır.

 

Başvuru adresi: Elden veya posta ile başvuru yapılabilir.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (Evrak Birimi)

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı

Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154, 06510

Çankaya, ANKARA