Referans Kıymet Uygulamaları

Referans Kıymet Uygulamaları

By: Bülent Balyemez

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :85593407/622.01

Konu   :Referans Kıymet Uygulamaları

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

(Kemeraltı Caddesi Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 Kat:l -2 -3 Tophane Beyoğlu /

İSTANBUL)

 

İlgi: 11.06.2015 tarih. 2015/2876-NA sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti; gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanması, vergi gelirlerinin tam ve doğru bir şekilde tahsili, istatistiki verilerin doğru bir şekilde derlenmesi için önem arz etmektedir. Bu itibarla beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun incelenmesi kritik bir öneme sahiptir. Beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğundan şüpheye düşülmesi durumunda izlenecek prosedür. 13/08/2012 tarihli 2012/29 sayılı Genelge’de açıklanmıştır.

 

Beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince değişik eşyalar için veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Yazınızda da belirtildiği üzere, referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymetine esas teşkil eden değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede kullanılmaktadır. Söz konusu veriler beyanın ayrıntılı incelenmesine gerek olup olmadığı yönünde yol gösterici mahiyettedir.

 

Ancak eşya fiyatlarının gerek teknolojik ve konjonktürel değişiklikler neticesinde sıkça ve büyük ölçüde değişebildiği, gerekse de genel ekonomik koşulların değişmesine paralel olarak zaman içinde değiştiği gözönüne alındığında uzun süre sabit kalamayacağı tabii olup, beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik ve doğruluğunun incelenmesinde kullanılan söz konusu fiyatların doğru işlev görmesi için gümrük idarelerine bildirilen fiyatların doğru ve güncel fiyatlar olması gerektiğinden, referans/veri fiyat kapsamında kullanılacak veriler sadece Bakanlığımız intranetinde yer alan “Kıymet Veri Bankası” aracılığıyla duyurulmakta olup ve sadece söz konusu veri bankasında yer alan eşya için referans/veri fiyat uygulaması bulunmaktadır.

 

Söz konusu Kıymet Veri Bankası’nda ise sadece uluslararası borsalardan alman ve hangi bölgelerde geçerli olduğu bildirilen eşya fiyatları referans fiyat olarak kabul edilip yayınlanmaktadır. Dolayısıyla çay için Kıymet Veri Bankası’nda yayınlanan referans fiyatlar, Kenya-Mombasa ve Sri Lanka-Colombo Çay Borsalarından alman ortalama çay fiyatlarıdır.

 

Diğer taraftan ilgili konu ile ilişkili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar somut bilgi, bulgu ve belgelerle bildirildiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı