IEA Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Ülkelerinin Enerji Politikaları Değerlendirdi

IEA Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Ülkelerinin Enerji Politikaları Değerlendirdi

By: Bülent Balyemez

EA Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Ülkelerinin Enerji Politikaları Değerlendirdi

Uluslararası Enerji Ajansı’nın son Raporu’nda bölgede, bazı ülkelerde devam eden reform süresi övülürken, enerji sektörünün gelişimi için daha uzun vadeli stratejik planlamanın gerekli olduğu ifade ediliyor. Raporda Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya’daki dünya enerji güvenliğinde önemli rol oynayan 11 ülkeye yer veriliyor. Ülkelerin dördünün- Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan –  Hazar Denizi’nde, Avrupa ve Asya’daki enerji tüketicileri için oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyelde önemli petrol ve gaz kaynaklarına sahip durumda bulunduğu belirtiliyor. Ukrayna, Gürcistan ve Belarus gibi diğer ülkeler ise bölgedeki önemli transit ülkeler olarak değerlendirilirken, onların istikrarının enerji güvenliği için önemine vurgu yapılıyor. Ermenistan, Kırgızistan, Moldova ve Tacikistan’ın da dahil olduğu 11 ülke enerji sektöründe farklı zorluklar yaşıyorlar. Bölgedeki Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi petrol ve gaz kaynakları bakımından zengin ülkelerin, son 20 yılda petrol ve doğal gaz arama yoluyla ekonomilerini geliştirdiği,  yaşam standardını yükselttiği; ancak bu ülkelerde enerji sektörünün çok sert bir yapıda olduğu ve çoğunlukla hükümet kontrolü altında bulunduğu ifade ediliyor

Kaynak: İEA