(BM + Cleantech Open + TÜBİTAK): Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ile Su Verimliliği alanlarında Ödül Yarışması ve Girişim Hızlandırma Programı, son başvuru tarihi: 20.05.2015 (KOBİlerin ve Girişimcilerin dikkatine!)

(BM + Cleantech Open + TÜBİTAK): Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ile Su Verimliliği alanlarında Ödül Yarışması ve Girişim Hızlandırma Programı, son başvuru tarihi: 20.05.2015 (KOBİlerin ve Girişimcilerin dikkatine!)

By: Bülent Balyemez

,

BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu (GEF), Cleantech Open ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen “Global Cleantech Innovation Program (GCIP)” adlı Girişimci Yarışmasının 2015 yılı başvuruları alınmaya başlanmıştır. GCIP, Türkiye’nin haricinde Güney Afrika, Ermenistan, Pakistan, Hindistan, Malezya ve Tayland’da yürütülmektedir. Yarışmanın amacı, temiz teknolojilerde yenilikleri teşvik eden Yeni ve Mevcut Girişimlerin desteklemesidir. Başvuru yapılan teknolojik iş fikrininuygulanabilirliği gelişimi kanıtlanmış kavram aşamasında veya daha ileri bir seviyede olmalıdır. Program kapsamında ilk aşamayı geçen tüm KOBİler ve Yeni Girişimciler, mentorluk ve çevrimiçi eğitimlerden yararlanabilecektir. Ulusal Birinciye ve Kategori Birincilerine para ödülü verilecektir. Ayrıca Ulusal Birinci, 2015 Kasım ayında Silikon Vadisi’nde (Kaliforniya, ABD) düzenlenecek olan Cleantech Open Global Forum’da küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve uluslararası mentorlar ile bir araya gelme fırsatı yakalayacaktır.

Kategoriler:

•        Yenilenebilir Enerji

•        Enerji Verimliliği

•        Atıktan Enerji Üretimi

•        Su Verimliliği

Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2015, Çarşamba (saat: 17.00)

Kimler başvurabilir?

•        Programa KOBİ sahibi veya ortağı olan ya da olmayan asgari 2 kişiden oluşan Girişimci Takımları başvurabilir.

•        Takım üyelerinden asgari birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye’de resmi ikametgahı bulunması gerekmektedir.

•        Girişimci Takımı mensuplarından bir kişinin Takımı Temsil eden Girişimci olarak programda öngörülen tüm faaliyetlere katılması gerekmektedir.

Destekler ve Ödüller

İlk aşamayı geçerek Yarı-Finalist Girişimci seçilenler için Girişim Hızlandırma:

Girişim Hızlandırma desteği

Detay

Ulusal Akademi

Mentor Desteği

İş Rehberi (Generalist Mentor) desteği: İş Rehberleri ilgili temiz teknoloji endüstrilerinde veya innovasyon esaslı girişimcilik alanlarında, kendilerini başarıları ile kanıtlamış deneyimli profesyonellerdir. İş Rehberleri, Girişimci Takımlara şampiyon olabilmeleri için, jüri değerlendirmesine tabi tutulacak en iyi iş modellerini ve yatırımcı sunumlarını hazırlaması konularında (ör. Pazarlama, Satış/İş Geliştirme, Finansal Planlama, Fikri Mülkiyet Hakları vb.) liderlik ve koçluk sağlayacaktır.

Teknik Uzman (Specialist Mentor) desteği: Konusunda deneyimli Teknik Uzmanlarca temel bilimler, mühendislik bilimleri, sürdürülebilirlik ve yasal mevzuatlar gibi önemli fonksiyonel disiplinlerde yönlendirme sağlanacaktır.

Online Seminerler (Webinarlar)

Temmuz 2015 tarihinde başlayarak yarı finale kadar devam edecek Webinarlar konu olarak Girişimcilerin iş modellerini, pazarlama planlarını ve yatırımcı sunumlarını yapılandırmak için gerekli bilgi ve araçları kapsamlı olarak işleyecektir.

Eğitimler

TÜBİTAK tarafından desteklenen Teknoloji Transfer Ofisleri (TTOlar) ile programı destekleyen Girişimcilik ve Teknoloji Merkezleri tarafından sunulan kuluçka ve girişimcilik eğitimleri

İş Kampı ve Deneme Jürisi

Yarı finalistlerin faaliyet gösterdiği bölgelere bağlı olarak Ankara’da merkezi ve/veya Bölge/İller bazında Deneme Jürisi etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Yarı finalistlerin dağılımı büyük bölgelerde ise bölgesel toplantılar yerine bu aktiviteler önemli alt bölgelerde de gerçekleştirilebilir. Deneme Jürisi çalışmasında Girişimci Takımlar, düzenlenecek panelde Jüriye karşı sunum yapıp, fikirlerinin savunmasını yapabileceklerdir. Deneme Jürisi, Ekim ortasında gerçekleştirilecek ve kategori birincilerinin belirleneceği final jürisi öncesinde Girişimcilere, sunum ve iş planlarına ilişkin gerekli iyileştirme ve/veya düzeltmeleri yapabilmek için oturum esnasında geri beslemelerde ve eleştirilerde bulunulacaktır. Bu aktivite yapılması zorunlu olmayan bir çalışma olmakla birlikte, özellikle tavsiye edilmektedir.

Ulusal Birinci için:

•        50 bin TL para ödülü

•        Silikon Vadisi’nde düzenlenecek olan Cleantech Open Global Forum’a katılma ve tanıtım imkanı

•        Cleantech Ulusal Ödül Etkinliğine katılma ve tanıtım imkanı

•        Medyada tanıtım imkanı (Tanıtım Reklamı, Dergi-Gazete Makaleleri, Ulusal İş ve Ekonomi Medyasında ve televizyon kanallarında görünürlük, Radyo röportajı)

•        Kuluçka ve/veya İş Geliştirme Destekleri

Kategori Birincileri için:

•        25 bin TL para ödülü

•        Cleantech Ulusal Ödül Etkinliğine katılma ve tanıtım imkanı

•        Medyada tanıtım imkanı (Tanıtım Reklamı, Dergi-Gazete Makaleleri)

•        İş Geliştirme Uzmanları tarafından verilecek danışma hizmetleri (İş Planı Geliştirme ve Fikri Mülkiyet Hakları desteği

Yarışma Kategorileri

Kategori

Açıklama

Yenilenebilir Enerji

Kategori, Güneş, Rüzgar, Hidro, Dalga ve Biyokütle gibi bitmeyen ve tükenmeyen yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim teknolojilerinin geliştirilebilmesi için açılmıştır. Bu teknolojilerin kullanımlarının artması fosil yakıtlardan üretilen enerjiye bağımlılığı azaltılacaktır. Bu teknolojileri kullanmak, fosil yakıtların kullanımları azaltacak, enerji faturalarını düşürecek ve herkesin enerjiye ulaşabilmesi ile toplumsal ve sosyal faydalar sağlayacaktır. Örnekler: Güneş enerjisi ile çalıştırılan cihaz ve sistemler, mini-hidro, hibrit güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri ve ısı enerjisinin geri kazanımı

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği kategorisi endüstriyel proseslerde, ticari uygulamalarda ve de evsel uygulamalarda bizlere enerji tasarrufu sağlayabilecek teknoloji alanlarını içermektedir. Enerji tasarrufu sera gazı emisyonlarını azaltırken aynı zamanda enerji harcamaları üzerinde de olumlu etkileri olacaktır. Örnekler: İleri teknoloji aydınlatma ve kontrol sistemleri, kullanıcı dostu akıllı enerji yönetim sistemleri, enerji verimli su ısıtıcıları ve diğer alet ve ekipmanları, yüksek verimli endüstriyel proses sistemleri, yapılarda enerji verimli; motor, pompa, ısı sensörleri ve soğutma sistemleri kullanımları

Atıktan Enerji Üretimi

Bu kategori, atıklardan ısıl ve/veya ısıl olmayan yöntemlerle elektrik enerjisi ve/veya ısı şeklinde enerji üretilen prosesler olarak tanımlanmaktadır. Atıktan Enerji Üretimi, enerji geri kazanımının yöntemlerinden birisidir. Çoğu WtE prosesi direkt yakma yoluyla veya metan, metanol, etanol veya sentetik yakıtlar gibi yanabilen yatık karışımları üreterek elektrik ve/veya ısının üretildiği proseslerdir. Bunun yanında biyolojik arıtım teknolojileri ile atıklardan biyogaz, biyohidrojen, biyometan ve biyodizel gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarının üretilmesi de bu kategoride yer almaktadır.

Su Verimliliği

Bu kategori içme suyu dağıtımı, kullanımı, endüstriyel ve evsel atık kullanım sularının arıtılması, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı, atık yönetimi, temiz su üretimi için alternatif kaynakların belirlenmesi ile atık ve su yönetimlerinin entegrasyonu konusundaki girişimleri içeren teknolojileri adres göstermektedir. Sunulacak çözümler saflaştırma, su tasarrufu cihazları, yağmurlama sistemleri ve etkin su tüketimi için su takip ve izleme sistemleri vb. teknolojiler olabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce Aday Başvuru Yönergesi’nin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

•        Başvuru yapılan teknolojik iş fikrinin uygulanabilirliği gelişimi kanıtlanmış kavram aşamasında veya daha ileri bir seviyede olmalıdır. Değerlendirme kriterleri için bkz. Aday Başvuru Yönergesi s. 1.

•        Her bir Girişimci Takımı, tek bir kategoride ve tek bir fikir ile katılabilir. Ancak takım üyeleri, farklı Girişimci Takımları ile diğer kategorilerde başvuru yapabilirler.

•        Başvuruların yarışmanın 4 temiz teknoloji ve innovasyon kategorisinden birisine uygun olması gerekmektedir. Başvuru konusunun ilgili olduğu kategoriyi en doğru bir biçimde tespit edebilmek için aşağıda iletişim bilgileri verilen program sorumlularıyla görüşülmesi tavsiye edilmektedir. Başvurular değerlendirilirken Jüri üyelerinin başvurusu yapılan fikir veya ürününün başka bir kategoriye ait olduğuna kanaat getirmeleri halinde kategori değişikliği yapılabilecektir.

•        Çevrimiçi başvuru formları İngilizce olmakla beraber formlara girişi yapılacak bilgiler Türkçe veya İngilizce olabilir.

•        Programa İşletme Sahibi veya Ortağı olmayan Gerçek Kişi Yeni Girişimcilerin finalist olmaları halinde program kapsamında sağlanan hibelerden yararlanabilmeleri için şirket kurmaları beklenmektedir.

•        İşletme Sahibi veya Ortağı olan kişilerin başvuruları kabul edilmekte olup İşletmenin KOBİ Yönetmeliği uyarınca KOBİ tanımına uyması gerekmektedir.

•        Finalist Girişimci Takımları üyelerinden belirlenecek sayıdaki Final Ödülleri Etkinliğinin yapılacağı şehirde ikamet etmeyen kişiler için seyahat (gidiş – dönüş) ve konaklama bedelleri program kapsamında karşılanacaktır.

•        Kazanılacak ödül, yürüyen şirket veya üniversite projelerini sübvanse etmek için kullanılamaz. Takımlar başvuruları esnasında varsa teminat olarak gösterdikleri yatırımların miktarını ve kaynağını açıkça belirtmelidirler.

•        Gerekli olduğu düşünülen durumlarda, başvuru öncesinde geliştirilen inovatif ürün veya sürecin fikri mülkiyet hakkını korumaya yönelik ilgili başvuruların (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, telif hakkı vs.) yapılması tavsiye edilmektedir.

•        Gereken hallerde geliştirilen inovatif ürün veya süreçte katkısı bulunan İşveren, Üniversite, Takım vb. kişi ve kurumlardan gerekli izinlerin alınması tavsiye edilmektedir.

Başvuru ve Uygulama süreci

•        Son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2015, saat: 17.00

•        Yarı Finalistlerin ilan edilmesi: 1 Haziran 2015

•        Ulusal Akademi: 8 – 12 Haziran 2015

•        Çevrimiçi Seminerler (Webinarlar), Eğitim Programları, İş Kampı ve Deneme Jürisi Etkinlikleri: Haziran – Eylül 2015

•        İş Modeli Yatırımcı Sunumu ve Yönetici Özetinin Gönderilmesi (Final Başvurusu Son Tarihi): 28 Eylül 2015, saat: 17.00

•        Finalistlerin belirlenmesi: 7 – 9 Ekim 2015

•        Birinci ve Kategori Birincilerinin Seçimi ve Ödül Töreni: 20 – 22 Ekim 2015

•        Silikon Vadisi Global Forum: 18 – 19 Kasım 2015

2015 YENİ ve BÜTÜN DEVLET TEŞVİKLERİ VE HİBELERİ EĞİTİMİ
24-25 Nisan Cuma ve Cumartesi Yeni Teşvik Kanunu ve Bütün Devlet Teşvikleri ile AB Hibeleri Eğitimi ve
26 Şubat  Pazar Yatırım Devlet Arazisi Bedelsiz Yatırım, Teşvik Belgesi Çıkarma, Revize, Kapama ve Yatırım Fizibilitesi Hazırlama Eğitimi,
İstanbul Taksim Gönen Otelde
Tel: 0212 586 50 67- Mobil: 0 532 332 32 99
* Yurt Dışı OFIS MAĞAZA SHOWROOM DEPO REYON RAF KIRA DESTEĞİ- 25 BIRIME ÇIKARTILDI YENİ –
* KIRSAL KALKINMA TARIMSAL URUNLERIN ISLENMESI HIBESI MAKINA EKIPMAN HIBESI SÜRELI YENI
* SOĞUK HAVA HİBESİ, HAYVANCILIK ÇİFTLİK PROJE HIBESI  – SÜRELI YENI
* IPARD 13. DONEM ÇAĞRISI AÇIKLANDI-SÜRELİ YENİ
* TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ 2015 Ocak* YENİ
* 0 FAİZLİ ve DÜŞÜK FAİZLİ HAYVANCILIK ve TARIM KREDİLERİ AÇIKLANDI 2015 Ocak* YENİ
* PAZAR ARAŞTIRMASI, YURT DIŞI UÇAK BİLETİ OTEL KONAKLAMA HİBESİNDE DEĞİŞİKLİK  2015 Ocak* YENİ
* ENERJİ KAYNAĞININ VERİMLİ KULLANILMASI- ENERJİ FATURA DESTEĞİ 200.000 TL YENİ
* SANAYİ YATIRIMI FABRİKA KURACAKSANIZ, KAPASİTE ARTTIRIMI YAPACAKSANIZ… YATIRIM TEŞVİK KANUNDA AVANTAJLARI
* 2015 YENİ HAYVANCILIK YATIRIMI TEŞVİK HİBESİ – YENİ –
*RAPOR ve YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
2015 TARIM, MAKINA EKIPMAN ve SULAMA HIBESI – YENI SURELI
* ILK BASVURAN BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİAVANTAJLI OLUR. TESVIK ve HIBELERI OGRENMEDEN YATIRIM YAPMAYIN !!!
* ARGE KANUNUNDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK- YENİ
* YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI DESTEĞİ DEĞİŞTİ – YENİ
* ARITMA TESİSLERİNE HİBE –  YENİ
* İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI DESTEK HİBESİ – YENİ
* YATIRIMLARINIZA BEDELSİZ ARAZİ TAHSİSİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ- YENİ4
* AĞAÇLANDIRMA ve ORMAN ARAZİLERİ HİBELERİ YENİ 2015 Ocak
* TURİZM OTEL YAPIMI HİBESİ YENİ SUBAT 2015

SOĞUK HAVA DEPOSU ve MAKİNA EKİPMAN ALIM HİBESİ %50 DESTEKLİ, TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, PAZARLANMASI HİBESİ.

2015 KOSGEB DESTEKLERİ ve KREDİLERİ – YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ, IPARD-13 TEŞVİK ÇAĞRISI, 2015 KIRSAL KALKINMA ve TARIM TEŞVİKLERİ, 2015 YENİ HAYVANCILIK HİBELERİ, Değişen ve Yenilenen TURİZM TEŞVİKLERİ, SERBEST BÖLGELER TEŞVİKLERİ, ARGE KANUNU HİBESİ, EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ, KÜLTÜR YATIRIMLARI KANUNU, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ 2015 KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ ile AB 7. ÇERÇEVE HİBE PROGRAMLARI.

TARIM YATIRIMLARI – MAKİNALARI – ET ve SUT İNEKÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ.
Kültür Balıkçığı ve Yeni Tür Balıkçılıklarına da hibe var.
YABANCI KAYNAKLI UZUN VADELİ YATIRIM KREDILERİ NASIL ALINIR !

24-25-26 Nisan Cumartesi ve Pazar 2 Farklı Eğitim programı ISTANBUL Taksim Gönen Otelde
AZ SAYIDA KATILIMCI ILE OZEL BIR EGITIM.

***** TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA *****
6 BÖLGEYE FARKLI TEŞVİK UYGULAMALARI VAR. ARAZI TAHSİSİ İÇİN İLK BAŞVURUN…
– SANAYİ FABRİKA YATIRIMLARI,
– İTHALATIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YENİ ARA MAMUL VEYA HAMMADDE STRATEJİK YATIRIMLARI
– EĞİTİM  – OKUL YATIRIMLARI
– SAĞLIK, HASTANE – TIP MERKEZLERİ YATIRIMLARI,
– ÖĞRENCİ YURTLARI,
– SERALAR,
– HAYVANCILIK, SUT ve ET SIĞIRCILIĞI, KOYUN ile KEÇİCİ LİK, ET ve YUMURTA TAVUKÇULUĞU.
– 3 YILDIZ ÜZERİ OTELLER, BUTİK OTELLER,
– GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ,
– DEPOLAMA, LOJİSTİK, SOĞUK HAVA TESİSLERİ,
– HUZUREVİ YATIRIMLARI
– KÖMÜR GAZI ÜRETİMİ TESİSLERİ
– SOĞUK HAVA DEPOSU YAPIMI %50 HİBE
– TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME MAKİNA EKİPMAN ALIMI %50 HİBE
– KOYUN KEÇİ MANDA PROJELERİ %50 HİBE
– Alternatif Enerji Kaynaklı Sera Yapımı %50 Hibe
– KOSGEB TEŞVİKLERİ DEĞİŞTİ – Kobi Tanımında Yenilik
– ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLENMESİ – TARIM TEŞVİKLERİ, DÜŞÜK FAİZLİ TARIM İŞLETME KREDİLERİ.
– TARIM MAKİNA EKİPMAN HİBE DESTEĞİ
– TÜBİTAK ARGE TEŞVİKLERİ PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI…
– DİĞER TARIM TEŞVİKLERİ
– TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ
– DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜ HİBELERİ
A) HASTANE ve SAĞLIK TURIZMİ ŞİRKETLERİ
B) BİLİŞİM SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİ,
C) FİLM YAPIM ve DAĞITIM ŞİRKETLERİ
D OKUL ve ÜNİVERSİTELERİN YAPIMI DESTEKLENMESİ
– TURIZM YATIRIMLARINA DEVLET ARAZİSİ DESTEĞİ
– 2015 AB HİBE ÇAĞRILARI- Projenizi HazırIayın.
– YURT DIŞI KAYNAKLI UZUN ve DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERİ NASIL ALABİLİRSİNİZ.
– SIFIR FAİZLİ HAYVANCILIK YATIRIM KREDİLERİ İÇİN SON FIRSATLAR
AB HİBELERİNDEN YARARLANIN! İstanbul Dâhil BİR ÇOK İLDE, BİR ÇOK FARKLI SEKTÖRDE AB HİBELERİ VAR
** YENİ IPARD TEŞVİK 13. DÖNEM ÇAĞRILARI SÜRELİ
1-SUT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM – Hibe
2- ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM – Hibe
3- MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Hibe
4- ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇESİTLENDİRİLMESİ – Hibe
5- YEREL VE MİKRO İŞLETMELERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ – Hibe
6- KIRSAL TURİZM – Hibe
7- KÜLTÜR BALIKÇILIĞI == – Hibe  IPARD KAPSAMINDADIR
Türkiye’nin teşvik alanında en iyi ismi ile, uygulanan bütün devlet teşviklerine genel bakisi. Uygulamaların ve süreçlerin anlatıldığı eğitimde, en son düzenlenen yatırım teşvik kanunun getirdikleri. Devletten Bedelsiz arazi nasıl alırım. İmalat ve satış stratejilerinde teşviklerden nasıl yararlanırım. AB Hibe programlarından kimler nasıl yararlanır? Yeni Serbest Bölgeler kanunu ile hangi avantajlar gündeme geldi? Yeni ARGE kanunun getirdiği desteklerden yararlanıyor musunuz? Turizmde hangi destekler var? Devletin Kars ilikli ve karşılıksız olarak vermiş olduğu Destekler, Hibeler ve Kredilerin tamamı anlatılacaktır. Serbest Bölgelerdeki vergi avantajları nelerdir? Devletin Karşılıklı ve karşılıksız olarak vermiş olduğu Destekler, Hibeler ve Kredilerin tamamı anlatılacaktır. Şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler ile firmaların diş ticaret, muhasebe ve finans çalışanlarının mutlaka katılması gereken bir eğitimdir.
Amaç=Danışmana ihtiyaç olmadan
– Bütün Devlet Teşvikleri ve Hibeleri Nelerdir? Nasıl yararlanacaksınız!
– Devletten Teşvik Kapsamında Arazi Nasıl Alisiniz.
– Tarım, Eğitim, Soğuk Hava, Lojistik, Öğrenci Yurtları, Hastane, Huzur evleri, Hayvancılık, Geri Donuşum Tesisleri Teşvik kapsamında. Teşvik Alabilirsiniz. Devlet Arazisine Yatırım yapabilirsiniz.
– Kredilerinize Devleti Kefil Gösterin. Düşük Faizli AB ve Yabancı Kaynaklı Krediler Nelerdir. !
Eğitim Programı Detayları ve Bütün Teşvikler Aşağıdadır.

Sadece 12 Kişi ile sinirli olarak katılımcıya en üst seviyede eğitim hedeflediğimiz için yer rezervasyonu yapılmasını rica ederiz.

Eğitim Konusu: BÜTÜN DEVLET TEŞVİKLERİ, HİBELERİ ve AB HİBELERİ EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi: 24-25 Nisan 2015 Cumartesi İstanbul da.
Eğitim Yeri: İstanbul – Taksim Gönen Otel
Eğitim Saati: 09.30 – 17.30
Eğitim Ücreti: 750 TL+ KDV.

Eğitim Konusu: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ve YATIRIM FİZİBİLİTESİ HAZIRLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi: 26 Nisan 2015 Pazar İstanbul da.
Eğitim Yeri: İstanbul – Taksim Gönen Otel
Eğitim Saati: 09.30 – 17.30
Eğitim Ücreti: 750 TL+ KDV. Detaylar ve Sorularınız için bizi arayabilirsiniz

3 gün sürecek, Her iki eğitimin toplam katılım bedeli ise, İNDİRİMLİ 1000 TL + KDV den kayıt yapabilirsiniz.
Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com

2 FARKLI EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI AŞAĞIDADIR
24-25 Nisan 2015 Cumartesi Istanbul Taksim Gönen Otelde
Teşvik Kanunu, Bütün Devlet Teşvikleri ve AB Hibeleri Eğitim Konuları :
1- Yatırım Teşvik Kanunu Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim?
-Yatırım Teşvik Belgesi,
– Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,
– Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
– SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,
– Yatırım Yeri Tahsisi,
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Faiz Desteği
– Gelişmişlik Seviyesine Gore 6 Bölgeye Farklı Teşvikler.
– STRATEJIK Yatırımlara ekstra destekler.
2- Avrupa Birliği Teşvikleri nelerdir? Hibelerden nasıl yararlanabilirim? AB HİBELERİNDEN YARARLANIN!
3- Devletten Nasıl Arazi Alabilirim? BELSİZ ARAZI DESTEĞİ Nasıl Uygulanır. YENI Değişikliklerle
4- ARGE KANUNU neler getirdi? ARGE Teşviki ve TÜBİTAK uygulamaları.
AR-GE Kanunda devrim gibi değişiklik – YENI
5. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
– Araştırma Geliştirme ( AR-GE ) Yardımı Teşviki
– Enerji Destekleri teşvikleri var mı? Yok mu?
– Yurtdışında Milli ve Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi.
– Pazar Araştırması Desteği Teşviki.
– Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Teşviki.
– Eğitim Yardımı Teşviki
– Kalite Belgeleri, CE, TUV, ISO Benzeri Belgelendirme Desteği Teşviki
– İstihdam Yardımı Teşviki
– Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Teşviki!
– Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tahnitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi
– TURQUALTY Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Mali İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Devlet Teşviki
– Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi. Yurtdışı personel, kira, tanıtım ve Danışmanlık Destekleri.
– Fuar Katılımlarının Desteklenmesi . Yeni Değişiklik
6- KOSGEB TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARI.
– KOSGEB Proje Kapsamında Hibeler
– Ar-Ge ve yenilik,
– Endüstriyel uygulama,
– Girişimcilik,
– Pazarlama,
– E-donuşum,
– Kurumsallaşma,
– Markalaşma,
– Kalite geliştirme,
– Tasarım,
– Çevre, enerji ve işbirliği-güç birliği
– Yurtdışı Is Gezisi Desteği
– Tanıtım Desteği
– Eşleştirme Desteği
– Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
– Danışmanlık Desteği
– Eğitim Desteği
– Enerji Verimliliği Desteği
– Tasarım Desteği
– Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
– Belgelendirme Desteği
– Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
7- EXİMBANK DESTEKLERİ
– İhracat Kredi Sigortası
– Kısa Vadeli İhracat Kredileri
– Özellikli Krediler
– Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
– Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı
– Gemi inşa ve İhracatın Finansman Programı
– Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı
– Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
– Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
– Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu /Havayolu)
– Turizm Pazarlama Kredisi
– İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi
– Yurt Dişi Fuarlara Katilim Kredisi
8- Serbest Bölgeler Kanunun Getirdiği Avantajlar
9- Yatırım Teşvik Belgesi Teşvikler
– Gümrük vergisi, KDV muafiyetleri ve Faiz Desteği.
10- Yabancı Kaynaklı Kredilerden Nasıl Yararlanabiliriz. Düşük faizli Krediler!
11- Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşları ve Serbest Bölge Teşvikleri. Serbest Bölgeden yararlanın !- Serbest Bölge Şirketlerine Eximbank Teşvikleri Başladı.
12- Tarım Makineleri Hibe Desteği.
13- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 600.000 TL. Hibe…
– Ekonomik yatırımlar,
– Basınçlı  Sulama Sistemi yatırımları.
a) Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı.
b) Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite arterimi ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, desteklenir.
d) Koyun Keçi Modern Projelerinde 600.000 TL Hibe
14- İmalat Haricinde, Hastane, Eğitim, Öğrenci Yurtları, Huzurevleri, Seralar, Maden Ocakları, Turizm tesislerinizde Teşvik var!
15- AB projeleri. Nasıl yazılır. AB destekleri hibeleri nasıl yararlanılır.
16- ARGE öğrenci teşvikleri. ARGE laboratuvar merkezi desteği.
17- ENERJI SEKTORU ARASTIRMA-GELISTIRME PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAIR YONETMELIK
18- TURIZM TESVIK KANUNU ve YENI TURIZM TESVIGI
20- TARIMSAL DESTEKLEMELER -TESVIKLER.
21- HAYVANCILIK TESVIKLERI INEK ALIMI, AHIR YAPIMI, SUT INEKÇILIGI, SAGMA UNITESI, SOGUTMA TANKI HIBESI.
22- Kültür Yatırımları destek ve hibeleri.
23- AB Hibe çağrıları ve Özel Vakıf Hibe çağrıları
24- Enerji Verimliliği Destekleri
25- Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörüne yönelik destekler
Hastane, Sağlık turizmi şirketleri, Bilişim Şirketleri, Okul ve Üniversiteler, Film yapım ve dasitim şirketlerine destekler.
26 Sera, Huzurevi, Öğrenci Yurdu, Lisanslı Depoculuk ve Hastanelere devlet arazisi tahsisi.
27 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına ENERJİ FATURA HİBESİ 200.000 TL YENİ
28- 0 FAİZLİ ve DÜŞÜK FAİZLİ HAYVANCILIK ve TARIM KREDİLERİ AÇIKLANDI 2015 Ocak* YENİ
29- PAZAR ARAŞTIRMASI, YURT DIŞI UÇAK BİLETİ OTEL KONAKLAMA HİBESİNDE DEĞİŞİKLİK  2015 Ocak* YENİ
30- ENERJİ KAYNAĞININ VERİMLİ KULLANILMASI- ENERJİ FATURA DESTEĞİ 200.000 TL YENİ
31- RAPOR ve YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
32- İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
33- AĞAÇLANDIRMA HİBELERİ. CEVİZ, BADEM, ORMAN AĞAÇLARI HİBESİ ve TEŞVİKLERİ 2015 Ocak Yeni
25- ARGE KAYNAKLI ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK MAKİNA EKİPMAN ALIMI HİBESİ 4 MİLYON TL Hibe
26 Nisan 2015 Pazar – ISTANBUL TAKSIM GONEN OTELDE
2015 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HAZIRLAMA, TAKIP, ÇIKARMA, KAPAMA ve YATIRIM FİZİBİLİTESİ HAZIRLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ.
DANIŞMANA İHTİYACINIZ OLMADAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ SIZ ÇIKARIN. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÇIKARMADAN YATIRIM YAPMAYIN
ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI. AVANTAJLAR UZATILDI
– Türkiye’de TEŞVİK KANUNUNDAN yararlanmak içim Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması ve Yatırım Teşvik Belgesinin çıkartılması gerekmektedir.
Eğitimimizin amacı Hiç bir danışmana ihtiyacınız olmadan Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması, Yatırım Teşvik için on hazırlık, Yatırım Teşvik Belgesi Çıkartılması asamalar ve Kapama işlemlerinin nasıl yapılacağını
öğreneceksiniz.
– Örnek projeler dağıtılacak olup, beraber 1 örnek proje hazırlanacaktır.

*** TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA SANAYİİ ve FABRİKA YATIRIMLARI, MAKİNE EKİPMAN YATIRIMLARI, HAYVANCILIK PROJELERİ, TARIM SERA YATIRIMLARI, HUZUREVİ, OKUL, ÖĞRENCİ YURTLARI, SOĞUK HAVA, LİSANSLI DEPOCULUK ve HASTANE YATIRIMLARI ile GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÇIKARMAK GEREKMEKTEDİR.
Eğitim Programı Detayları Aşağıdadır.
Amaç danışmana ihtiyaç olmadan yatırım teşvik belgesi nasıl hazırlanır, doldurulur ve kapatılır. En az 2 örnekle anlatılması.
Sadece 12 Kişi ile sinirli olarak katılımcıya en üst seviyede eğitim hedeflediğimiz için yer rezervasyonu yapılmasını rica ederiz.
1- Yeni Yatırım Teşvik Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim?
– Yatırım Teşvik Belgesi,
– Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,
– Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
– SSK Primi Isıveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,
– Yatırım Yeri Tahsisi,
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Faiz Desteği
– SSK Isça ve stopaj desteği
– Büyük ve Stratejik Yatırımların Desteklenmesi
2- Yatırım Fizibilitesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örnekler ve uygulama ile hazırlanacak.
3- ÇED Raporu Başvuruları, Takip edilmesi gerekli kurallar.
4- Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl çıkartılır, takip edilir kapatılır.
5- Müracaat Edebilecek gerçek ve Tüzel Kilsiler.
6- Devlet arazisi nasıl alınır. Bütün asamalar.
7- Sabit Tutar ve Asgari yatırım kapasiteleri
8- Müracaat mercii ve Yatırım Teşvik Belgesinin Başvurusunun değerlendirilmesi
9- Yatırıma başlama, tamamlama ve Belge kapama işlemleri
10- Cezai Uygulamalar.
11- Kullanılmış makina ve teçhizat ithali.
12- Yatırım Teşvik Belgesinde Finansal Kiralama İşlemleri.
13- Belge zayii, Tamamlama vizesi ve İhtilaflı durumlar.
Detaylar ve sorularınız için bizi arayınız.

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ A.Ş.
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com