ABD Uluslararası İşlemler: 2015 Birinci Çeyrek Verileri

ABD Uluslararası İşlemler: 2015 Birinci Çeyrek Verileri

By: Bülent Balyemez

ABD Uluslararası İşlemler: 2015 Birinci Çeyrek Verileri

ABD’nin 2014 yılı dördüncü çeyrekte 103.1 milyar dolar olan cari açığı 2015 yılı birinci çeyrekte 113.3 milyar dolara yükselmiştir. 2014 dördüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYIH)’nın %2.3’sı olan açık 2015 yılı birinci çeyrekte %2.6’ya yükselmiştir. Cari açıktaki artış ana gelir (yatırım geliri ve ödenek) fazlasındaki düşüşten kaynaklanmıştır.

Bununla beraber, açık mal ticaretinde artmıştır. Mal ve hizmetler ticaretindeki açık  2014 4. çeyrekteki 128.3 milyar dolar iken, 2015 1. çeyrekte 130.3 milyar dolara yükselmiştir. Mal ticareti açığı,  2014 4. çeyrekte 186.0 milyar dolar iken, 2015 1. çeyrekte 189.0 milyar dolara yükselmiştir.

Bu değişimler, kısmen hizmetler fazlasındaki artış ve ikinci gelir açığındaki düşüş ile telafi edilmiştir. Hizmetler ticaretindeki fazla  2014 4. çeyrekte 57.6 milyar dolar iken , 2015 1. çeyrekte 58.7 milyar dolara yükselmiş; ikincil gelir açığı ise,  4. çeyrekte 34.8 milyar dolar iken, 2015 1. çeyrekte 33.8 milyar dolar olmuştur.

www.bea.gov/newsreleases/international/transactions/transnewsrelease.htm

Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), 18/06/2015